Col·legi Manent Rambla

Centre d'educació infantil, primària i secundària

On som i com contactar-nos 

38.Manent Rambla

Portes Obertes Virtuals del Col·legi Manent Rambla

Coneix l’escola en totes les seves dimensions: les instal·lacions i els espais, l'equip docent, el funcionament i la metodologia de treball amb l’alumnat.


El nostre centre

Una ullada al projecte educatiu

Una escola catalana, no confessional i privada concertada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

D’una sola línia, acull tota l’Educació Obligatòria (des de P3 fins a 4t de l’ESO) i compta amb una dilatada experiència en el món de l’ensenyament. Oferim una educació competencial i col·laborativa, tenint molt amb compte l’educació emocional dels alumnes i així forma persones preparades en tots el àmbits.

Projectes singulars del centre

Trets diferencials del projecte

FAMILIARITAT I PROXIMITAT: Escola oberta que promou la implicació i el compromís de la família en l’evolució dels fills i filles, fomentant els vincles entre tots els membres de la comunitat educativa, com un dels eixos principals del nostre projecte.

ACOMPANYAMENT PERSONALITZAT: Amb un professorat implicat fem tutories grupals i individuals amb regularitat, realitzant un seguiment exhaustiu i personalitzat de tot l’alumnat, amb l’assessorament del servei de psicopedagogia de l’escola

VALORS: Orientem els alumnes per tal que es desenvolupin com a persones i basant-nos en els valors del respecte, diàleg i esforç, fomentem l’autonomia i l’educació emocional al llarg de tota l’escolarització per tal de desenvolupar-se en la societat actual.

COMPETENTS PER A UN FUTUR ACADÈMIC I PROFESSIONAL

Alumnes multilingües:

 • Fem anglès des de P3 i l’Educació Física, la Plàstica i la Música, en llengua anglesa a tota la Primària.
 • A l’ESO introduïm una segona Ll. estrangera.
 • Alumnes científicament i tecnològicament preparats:
 • Ús d’ordinadors i PDI a totes les aules i àrees.
 • Activitats de robòtica a l’ESO.
 • Pràctiques de laboratori.
 • Curs Suport Vital Bàsic.

Serveis complementaris

Què més fem amb la comunitat educativa?

 • Servei de menjador
 • Servei d’acollida matinal
 • Gabinet psicopedagògic
 • Activitats extraescolars
 • Aules digitalitzades amb ordinadors (ESO ordinador 1x1)