Skip to main content

Escola Sagrada Familia

On som i com contactar-nos

Edifici de primària (De 1r a 6è curs): C. ARAGÓ núm. 4, telèfon 93 391 79 02

Edifici d'Infantil (De P3 a P5): PTGE. SAGRADA FAMÍLIA, telèfon 93 392 75 04 

33.Sagrada Família

Portes Obertes Virtuals de l'Escola Sagrada Família

Coneix l’escola en totes les seves dimensions: les instal·lacions i els espais, l'equip docent, el funcionament i la metodologia de treball amb l’alumnat.


La nostra escola

Una ullada al projecte educatiu

EL PROJECTE EDUCATIU ÉS EL NOSTRE COMPROMÍS!

El nostre projecte com escola inclusiva pretén donar oportunitats a tothom i educar persones:

  • Afectiva i emocionalment saludables (amb bon nivell d’autoestima, empatia, respecte, tolerància i habilitats socials per resoldre situacions de conflicte...). La cura emocional és vital per construir nous aprenentatges i treballem perquè els nostres alumnes estiguin envoltats d’un ambient feliç.
  • Competents i compromeses per desenvolupar-se amb èxit en l’entorn i millorar-lo (amb iniciativa, capacitat crítica, habilitats comunicatives i estratègies per aprendre de forma autònoma).
  • En un marc laic, democràtic, multicultural i participatiu amb el català com a eix vertebrador d’un entorn plurilingüe . I amb noves metodologies que consoliden l’aprenentatge de competències (espais actius d'aprenentatge, ambients, racons, tallers, treball cooperatiu, ús de noves tecnologies i mitjans audiovisuals...); pla d’innovació per a la llengua anglesa, aproximació a una segona llengua estrangera (francès), pla català per l’esport.
  • Des de P3 fins a 6è, fomentem l’experimentació, la manipulació i la pròpia descoberta personal com a instrument fonamental per l’adquisició dels aprenentatges.
  • Per promoure l’activitat física, des de l’escola volem impulsar l’esport, participant en l’atlegrama de la nostra ciutat i a la lliga de handbol. El nou equip de direcció i tot l’equip docent posem les nostres il·lusions i esforços, perquè la nostra intervenció educativa acompanyi als vostres fills i filles, en el llarg camí de l’educació i ajudar-los a aconseguir l’èxit educatiu.

Serveis Complementaris

Què més fem amb la comunitat educativa?

  • MENJADOR AMB CUINA PRÒPIA i diversitat d’activitats en el temps del migdia. 
  • Acollida matinal de 8h a 9h 
  • AMPA: compromesa amb la millora de la qualitat d’ensenyament en totes les seves col·laboracions entre les que destaquem les activitats extraescolars: dansa, patinatge, futbol, karate, robòtica, zumba, guitarra i piscina. Implicada en la col·laboració amb l’escola per l’ organització de festes, decoració, etc..