Escola Jaume Salvatella

Escola d'educació infantil i primària

On som i com contactar-nos 

39.Jaume Salvatella

Portes Obertes Virtuals de l'Escola Jaume Salvatella

Coneix l’escola en totes les seves dimensions: les instal·lacions i els espais, l'equip docent, el funcionament i la metodologia de treball amb l’alumnat.


La nostra escola

Un cop d'ull al rojecte educatiu

El nostre propòsit és el desenvolupament de les competències per la vida, aquelles que ens serveixen per poder donar resposta als reptes individuals i col·lectius.

Som una escola oberta a introduir i incorporar innovacions en la nostra acció educativa, treballem de manera interdisciplinària i globalitzada per afavorir l’aprenentatge competencial de l’alumnat, assumint la combinació del treball per projectes, els tallers d’aprenentatge, els ambients i el treball sistemàtic com el més eficaç per fer front a la diversitat de ritmes d’aprenentatge de l’alumnat i assolir l’èxit escolar.

Projectes singulars de l'escola

Trets diferencials del nostre projecte

Els nostres infants desenvolupen en cada un dels cursos un projecte anual diferenciat que els hi permet complementar l’adquisició de les competències en un context diferenciat. Així, al llarg de la seva escolaritat, hauran aprofundit sobre:

 Els hàbits saludables

  • Els jocs de pati
  • El respecte al medi ambient
  • El contacte amb la natura: l’hort escolar
  • Els espais de lectura
  • El respecte al nostre entorn
  • e-Twinning, comunitat centres escolars d’Europa

 A més l’escola, cada curs, gira al voltant del «tema de l’any» com a centre d’interès per a les programacions d’aula, la setmana cultural i el carnaval.

Serveis complementaris del centre

Què més fem amb la comunitat educativa?

Espai del migdia: L’espai del migdia està plenament integrat al centre, per cada una de les comunitats hi ha una educadora referent que organitza les activitats de lleure per als infants de les diferents comunitats. El servei compta amb cuina pròpia. La informació més detallada la podem trobar a la web: activitatssalvatella.wordpress.com

 Acollida matinal i de tarda: A la nostra escola comptem amb servei d’acollida de matí i de tarda per afavorir la conciliació laboral i familiar (de 8h a 9h i de 16’30h a17h30h)

Activitats extraescolars: Les activitats extraescolars estan gestionades per l’AFA i ofereixen un ventall de possibilitats artístiques, esportives i de suport per a l’alumnat del centre.

Casal d’estiu: El Casal d’estiu l’organitza l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i el seu funcionament forma part de la programació educativa de la Regidoria d’educació.