Membres del grup de treball

Calendari

Les reunions es faran a la Sala Rambla de Serveis Educatius (Rambla Sant Sebastià, 98-100) de 16:30 a 19 hores

26 de juny

Presentació del Pla Local de Formació Professional i Permanent al CEM

3 de juliol

Aprovació, si s’escau, del Consell Escolar Municipal del document inicial

Fins el 18 de setembre

Recollida noves aportacions cem@gramenet.cat

20 de setembre

Presentació i aprovació, si s’escau, al grup de treball de les noves aportacions

2 d'octubre

Presentació i aprovació, si s’escau, al plenari del CEM

29 d'octubre

Presentació i aprovació, si s’escau, al Ple Municipal