PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ

Per reduir el nombre de sol·licituds presentades físicament en els centres,  i  garantir la salut de les persones, s’admet, preferentment, la presentació de la sol·licitud de preinscripció per Internet, –autoinscripció –, que es farà en aquest web municipal  i la documentació acreditativa mitjançant un correu electrònic - ce -, a l’escola bressol municipal sol·licitada en primera opció, en format PDF, escanejada o per fotografia (entre el 5 i el 12 de juny)

(Al presentar la sol·licitud de preinscripció per Internet, entenem que us pot produir certa incertesa l’emplenar els criteris de baremació. Per aquest motiu us volem tranquil·litzar dient-vos que la documentació que presenteu serà revisada en relació a cadascun dels criteris de baremació.  Posteriorment, l’EBM sol·licitada en primera opció us enviarà per correu electrònic la confirmació de rebuda de l’autoinscripció i de la documentació, i el número del sorteig. Sempre tindreu comunicació amb l’EBM per correu electrònic i/o telèfon.

El número de la vostra sol·licitud de preinscripció que us enviarà l’EBM, serà el número amb el que participareu en el sorteig, en cas d’empat quan hi hagi més demanda que oferta)

En el cas que el pares vulguin sol·licitar canvi d’EBM per al seu fill/a, s’aconsella que quan emplenin la sol·licitud de preinscripció, no tornin a demanar el mateix centre on consta matriculat el seu fill/a, en cap de les opcions, ja que si no li han donat de baixa en l’escola continuarà matriculat per al curs vinent.

Només s’ha de presentar una única sol·licitud de preinscripció per infant. 

En cas de duplicitat de sol·licituds s'invaliden els drets de prioritat que puguin correspondre. Es considera duplicitat quan es presenten dues o més sol·licituds que inclouen EBM de Santa Coloma de Gramenet.

Per a les escoles bressol públiques de municipis diferents, es pot presentar una sol·licitud per a cada municipi i en aquest cas no es considera que hi ha duplicitat.