PARTICIPANTS EN EL PROCÉS I REQUISITS D'EDAT

Cal presentar la sol·licitud de preinscripció per ser admès per primera vegada  en una llar d'infants o escola bressol municipal.

Per poder participar en la preinscripció i escolaritzar-se  en el centre cal que els infants tinguin  com a mínim 16 setmanes a l'inici del curs escolar. Per tant, els infants nascuts després del 15 de maig de 2020 no podran participar-hi.

Si el centre té vacants, pot admetre al llarg del curs  infants  a partir del moment que compleixin 16 setmanes.