El procés de preinscripció i matrícula de la xarxa d’escoles bressol municipals de Santa Coloma de Gramenet, per al curs escolar 2020-2021, està regulat per diferents normatives:

  • Normes de preinscripció i matrícula d’alumnes a la xarxa d’escoles bressol municipals de Santa Coloma de Gramenet.
  • DECRET 31/2019, de 5 de febrer, de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics: modifica el darrer paràgraf de l’article 7, dels criteris d’admissió de l’alumnat.
  • RESOLUCIÓ EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021.
  • REIAL DECRET 463/2020, de 14 de març, modificat pel RD 465/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.