Cercador d'escoles bressol per proximitat

Des d’aquest apartat podeu consultar, segons l’adreça on estigui empadronat l’infant o segons el document identificatiu del pare, mare o tutor legal, les escoles bressol municipals que té assignats per àrea d’influència:.

  • La primera i segona escola bressol municipal tindran 30 punts.
  • La tercera i quarta escola bressol municipal tindran 20 punts.
  • La resta de escoles bressol municipals que no apareguin tindran 10 punts

Si consulteu aquest cercador perquè no esteu empadronats en la ciutat, però treballeu a l’àrea d’influència de l’adreça de la feina:

  • Quan poseu l’adreça de la feina al cercador, si no hi ha habitatge no sortirà cap EBM, però haureu de fer la cerca amb el número de carrer més proper al número de carrer de la feina. Us sortiran  4 EBM, però només tindran 20 punts, les dues primeres EBM i la tercera i quarta EBM  que surten al cercador,  tindran 0 punts.

Totes les adreces de la ciutat s'associen a l'illa a la qual pertanyen per un procediment automatitzat.