Llistes de sol·licituds de preinscripció amb el barem provisional

Escoles Bressol Municipals - 2019/2020

Termini de reclamació del barem provisional

Les famílies han de  de revisar la llista amb  el nombre de la sol·licitud de preinscripció que, des de la direcció de les escoles bressol municipals. (EBM)  o bé des de l’oficina municipal d’escolarització (OME) els hi van lliurar fotocòpia signada.  Han de confirmar que  la baremació publicada sigui la correcta, en el cas que no ho fos s’obre un termini de reclamació del barem provisional del 5 a l’11 de juny de 2019. Aquesta reclamació s’ha de fer en l’escola bressol municipal que van sol·licitar en primera opció