8 de maig: publicació de l’oferta de places vacants.

Del 13 al 24 de maig (ambdós inclosos): període de presentació de sol·licituds de preinscripció i documentació, preferentment a l’EBM escollida en primera opció, o a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME).

4 de juny: publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció a l’EBM amb la puntuació provisional.

Del 5 a l’11 de juny: termini per presentar reclamacions a la puntuació provisional (escoles bressol en primer opció).

12 de juny, a les 12 h, al Servei d’Educació de l’Ajuntament (rbla. de Sant Sebastià, 98 – 100): SORTEIG del número de desempat.

14 de juny: publicació de l’oferta definitiva.

18 de juny: publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció a dins de l’EBM amb la puntuació definitiva dels i les infants admesos i admeses i, si s’escau, de la llista d’espera.

19 i 20 de juny a la OME: reajustament de la demanda a l’oferta (sol·licituds de preinscripcions dins el període de preinscripció que no han obtingut plaça i volen canviar la sol·licitud a escoles bressol amb places vacants i sense llista d’espera).

Del 21 al 28 de juny (ambdós inclosos): període de matriculació per a l’alumnat preinscrit amb plaça a les escoles bressol municipals.