Número de desempat

Al sorteig celebrat aquest dimecres 12 a les 12 del migdia al Servei d’Educació de l’Ajuntament, el número obtingut per determinar l’ordre de les sol·licituds en cas d’empat és el 530.

El proper dilluns 13 de maig s’obre el període per sol·licitar plaça en una de les vuit escoles bressol municipals per al curs escolar 2019 – 2020 i finalitzarà divendres 24 de maig, ambdós inclosos.

Abans de presentar la sol·licitud de preinscripció es recomana consultar el cercador d’EBM per saber quins són els centres més propers al domicili.

La sol·licitud de preinscripció s’ha d’omplir i entregar, prioritàriament, en l’escola bressol municipal demanada en primera opció, o bé en l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) situada a la rambla de Sant Sebastià, 98 – 100. En aquest últim cas, es recomana sol·licitar cita prèvia per a Educació o bé trucar al 93.462.40.90.

Només es pot presentar, en tot el municipi, una única sol·licitud de preinscripció per infant on s’inclouran totes les EBM que es desitgin per ordre de preferència.

Cal tenir molt clar les escoles bressol municipals que es demanen en la sol·licitud de preinscripció perquè:

  • Si l’infant és admès/a en qualsevol de les EBM sol·licitades i no es formalitza la matrícula durant el termini, es considerarà que renuncien a la plaça adjudicada, així com a romandre a la llista d’espera de la resta d’escoles bressol municipals sol·licitades.
  • Si l’infant és admès/a en qualsevol de les opcions sol·licitades, excepte en la seva primera opció, i es formalitza la matrícula en el període establert, restarà a la llista d’espera de l’EBM sol·licitada en primera opció fins a l’últim dia hàbil abans de l’inici de les classes.
  • En el cas que l’infant no hagi estat assignat/da a cap EBM romandrà a la llista d’espera de les escoles bressol municipals sol·licitades per ordre de preferència fins el 31 de març de 2020, excepte per al nivell més alt del primer cicle de l’educació infantil que restarà a la llista d’espera fins a finals del curs escolar.
Portada escoles bressol
Cliqueu per veure el pdf