Per accedir a un programa de formació i inserció cal formalitzar la sol·licitud  de preinscripció corresponent encara que s'estiguin cursant altres ensenyaments al mateix centre. Aquesta sol·licitud s'ha de presentar al centre i per al programa demanat en primer lloc.

Per cursar un programa de formació i inserció cal complir, com a mínim, 16 anys i, com a màxim 21, durant l'any que es presenta la sol·licitud, no estar treballant, i no haver obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes acadèmics.    

Centres on s’imparteixen

  • Institut La Bastida

C. Santa Eulàlia

Tel. 93 392 45 07

  • Institut Les Vinyes

C. d’Amèrica, 53

Tel. 93 391 16 61

  • Institut Terra Roja

C. de la Circumval·lació 45-47

Tel. 93 386 90 04

  • Centre Català Comercial

(no més cicles formatius de grau mitjà)

C. de la Marina 5-7

Tel 93 386 29 42

  • Grameimpuls

C. de Rafael de Casanova, 40

Tel. 93 466 15 65

Normativa

RESOLUCIÓ ENS/603/2018, de 27 de març, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2018-2019 (pdf)

DECRET 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públic (DOGC núm. 4852, de 29.3.2007) (PDF)