Oferta provisional de places pels ensenyaments obligatoris, per preinscripció curs 2019-2020 de matriculació escolar

*Ens cas de visualitzar amb dificultats les taules des de dispositius mòbils us podeu descarregar l'oferta provisional en format Excel:

Oferta de batxillerat 2019-2020

OFERTA DE BATXILLERAT 2019-2020
CENTRE MODALITAT BATXILLERAT
Institut Terra Roja Humanitats i ciències socials
Ciències i tecnologia
Institut Can Peixauet Humanitats i ciències socials
Ciències i tecnologia
Institut Puig Castellar Humanitats i ciències socials
Ciències i tecnologia
Institut Torrent de les Bruixes Humanitats i ciències socials
Ciències i tecnologia
Institut La Bastida Ciències i tecnologia
Humanitats i ciències socials
Institut Numància Humanitats i ciències socials
Ciències i tecnologia
Institut Les Vinyes Ciències i tecnologia
Humanitats i ciències socials
Institut Ramon Berenguer IV Humanitats i ciències socials
Ciències i tecnologia
Artístic (plàstic i escènic)

Oferta de cicles formatius de grau mitjà 2019-2020

OFERTA DE CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJA 2019-2020
CENTRE NOM DE L'ENSENYAMENT FAMÍLIA PROFESSIONAL
Institut Puig Castellar Sistemes microinformàtics i xarxes Informàtica i comunicacions
Gestió administrativa Administració i gestió
Institut La Bastida Atenció a les persones en situació de dependència Serveis socioculturals i a la comunitat
Conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural Activitats físiques i esportives
Socorrisme Salvament i socorrisme
Institut Les Vinyes Farmàcia i parafarmàcia Sanitat
Cures d'auxiliar d'infermeria
Emergències sanitàries
Carrosseria Transport i manteniment de vehicles
Electromecànica de vehicles automòbils Transport i manteniment de vehicles
Perruqueria de cosmètica capil·lar Imatge personal
Institut Ramon Berenguer IV Activitats comercials Comerç i marqueting
Centre Comercial Català Sistemes microinformàtics i xarxes Informàtica i comunicacions
Atenció a les persones en situació de dependència Serveis socioculturals i a la comunitat
Cures d'auxiliar d'infermeria Sanitat

Oferta de cicles formatius de grau superior 2019-2020

OFERTA DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 2019-2020
CENTRE NOM DE L'ENSENYAMENT FAMÍLIA PROFESSIONAL
Institut Puig Castellar Administració de sistemes informàtics en xarxa Informàtica i comunicacions
Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma
Administració i finances Administració i gestió
Institut La Bastida Educació infantil Serveis socioculturals i a la comunitat
Integració social
Condicionament físic Activitats físiques i esportives
Ensenyament i Animació socioesportiva
Institut Les Vinyes Laboratori clínic i biomèdic Sanitat
Dietètica

Oferta FPI 2019-2020

OFERTA PFI 2019-2020
CENTRE  
Institut Terra Roja Auxiliar en vendes, oficina i atenció al públic
Institut La Bastida Auxiliar de pintura
Institut Les Vinyes Auxiliar d'imatge personal:perruqueria i estètica
Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles
Centre Comercial Català Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics