La Formació Professional és una formació eminentment pràctica que té per objectiu desenvolupar unes competències relacionades amb una determinada professió.
Engloba la Formació Ocupacional, destinada a persones desocupades i la Formació Contínua, específica per a les persones que treballen.
Cal tenir 16 anys i trobar-se en situació d'atur (cursos de Formació Ocupacional) o estar treballant (cursos de Formació Continua).


Centres on s’imparteix:

CIFO (Centre d’Innovació i Formació Ocupacional )
Av. Ramón Berenguer IV, s/n
Tel. 93 466 58 30
www.oficinadetreball.gencat.cat

GRAMEIMPULS
C. Rafael de Casanova, 40
Tel. 93 466 60 10
www.grameimpuls.cat

SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya)
Pl. Vilaseca s/n
Tel. 93 466 60 10
www.oficinadetreball.gencat.cat  

IOC (Institut Obert de Catalunya)
http://ioc.xtec.cat/educacio/formacio-no-reglada