CALENDARI PREINSCRIPCIÓ EDUCACIÓ POSTOBLIGATÒRIA 2019-2020

BATXILLERAT

Preinscripció 

• Publicació de l'oferta inicial: 10 de maig de 2019

• Termini per presentar la sol•licitud: del 14 al 21 de maig de 2019 (la documentació es pot presentar fins al 23 de maig de 2019)

• Publicació de la llista de sol•licituds amb la puntuació provisional: 4 de juny de 2019

• Termini per presentar reclamacions: del 5 al 12 de juny de 2019

• Publicació de la llista de sol•licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 17 de juny de 2019

• Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol•licituds: 18 de juny de 2019 a les 11 h als serveis centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona)

• Publicació de la llista ordenada definitiva de sol•licituds: 21 de juny de 2019

• Publicació de l'oferta final: 5 de juliol de 2019

• Publicació de les llistes d’alumnes admesos i llista d’espera: 8 de juliol de 2019

Matrícula 

• Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 9 a l’15 de juliol de 2019 Durant aquest període, els alumnes pendents de l'avaluació han de confirmar la plaça assignada

• Matrícula extraordinària per als alumnes de batxillerat pendents de l’avaluació del setembre: del 6 al 10 de setembre de 2019 

Més informació a la pàgina web de la Generalitat  http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/  

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Preinscripció Cicles Formatius de Grau Mitjà

• Publicació de l'oferta: 10 de maig de 2019

• Termini per presentar la sol•licitud: del 14 al 21 de maig de 2019. Es pot presentar documentació fins el dia 23 de maig de 2019 

• Publicació de la llista de sol•licituds amb la puntuació provisional: 7 de juny de 2019

• Termini per presentar una reclamació: del 10 al 14 de juny de 2019

• Publicació de la llista de sol•licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 19 de juny de 2019

• Sorteig del número de desempat: 20 de juny de 2019, a les 11 h als Serveis Centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona)

• Publicació de la llista ordenada definitiva:  25 de juny de 2019

• Publicació de l’oferta final: 5 de juliol de 2019

• Publicació de la relació d’alumnes admesos i llista d’espera: 8 de juliol de 2019

Matrícula 

• Període de matricula per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 9 a l’15 de juliol de 2019

Segon període de preinscripció i matrícula 

• Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants: 2 de setembre de 2019

• Presentació de sol•licituds: 3 i 4 de setembre de 2019

• Publicació de la llista d’admesos al centre: 6 de setembre de 2019

Més informació a la pàgina web de la Generalitat http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/  

Preinscripció Cicles Formatius de Grau Superior

• Publicació de l'oferta: 24 de maig de 2019

• Termini per presentar la sol•licitud: del 29 de maig al 5 de juny de 2019. Es pot presentar documentació fins al 7 de juny de 2019

• Publicació de la llista de sol•licituds amb la puntuació provisional: 28 de juny de 2019

• Termini per presentar reclamacions: de l’1 al 4 de juliol de 2019

• Publicació de la llista de sol•licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 8 de juliol de 2019

• Sorteig del número de desempat: 9 de juliol de 2019, a les 11 h als Serveis Centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona)

• Publicació de la llista ordenada definitiva: 10 de juliol de 2019

• Publicació de l’oferta final: 16 de juliol de 2019

• Publicació de les llistes d’alumnes admesos i llistes d’espera: 17 de juliol de 2019

Matrícula 

• Període de matrícula per als alumnes admesos a la preinscripció: del 18 al 23 de juliol de 2019 

Més informació a la pàgina web de la Generalitat

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/ 

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS

Preinscripció Arts plàstiques i disseny (Grau Mitjà)

• Publicació de l'oferta: 10 de maig de 2019

• Termini per presentar la sol•licitud: del 14 al 21 de maig de 2019. Es pot presentar la documentació fins al 23 de maig de 2019

• Publicació de la llista de sol•licituds amb la puntuació provisional: 7 de juny de 2019

• Termini per presentar reclamacions: del 10 al 14 de juny de 2019

• Publicació de la llista de sol•licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 19 de juny de 2019

• Sorteig del número de desempat: 20 de juny de 2019, a les 11 h als Serveis Centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).

• Publicació de la llista ordenada definitiva: 25 de juny de 2019

• Publicació de l'oferta final: 5 de juliol de 2019

• Publicació de la relació d'alumnes admesos i llista d'espera: 8 de juliol de 2019 

Matrícula 

• Període de matrícula: del 9 al 15 de juliol de 2019

Més informació a la pàgina web de la Generalitat http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/apd-gm/  

Preinscripció Arts plàstiques i disseny (Grau Superior)

• Publicació de l'oferta: 24 de maig de 2019

• Termini per presentar la sol•licitud: del 29 de maig al 5 de juny de 2019 La documentació es pot presentar fins al 7 de juny del 2019

• Publicació de les llistes de sol•licituds amb la puntuació provisional: 28 de juny de 2019

• Termini per presentar reclamacions: de l’1 al 4 de juliol de 2019 

• Publicació de la llista de sol•licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 8 de juliol de 2019 

• Sorteig del número de desempat: 9 de juliol de 2019, a les 11 h als Serveis Centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).

• Publicació de la llista ordenada definitiva de sol•licituds:  10 de juliol de 2019

• Publicació de l'oferta final: 16 de juliol de 2019

• Publicació de les llistes d'alumnes admesos i llistes d'espera: 17 de juliol de 2019 

Matrícula 

• Alumnes admesos: del 18 al 23 de juliol de 2019

Més informació a la pàgina web de la Generalitat

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/apd-gs/ 

ENSENYAMENTS ESPORTIUS

Períodes de preinscripció i matrícula 

Primer 

•  Publicació del calendari: abans del 3 de maig de 2019 

•  Termini de presentació de sol•licituds: del 6 de maig al 7 de juny de 2019

•  El procés s’ha d’haver completat abans del 6 de setembre de 2019

Segon 

•  Publicació del calendari: abans del 6 de setembre de 2019

•  El procés no es pot iniciar abans del 6 de setembre de 2019, ha d'incloure un període de presentació de sol•licituds de 15 dies (com a mínim) i s’ha d’haver completat abans del 25 d’octubre de 2019

Tercer 

• Publicació del calendari: abans de l’11 de desembre de 2019

• El procés no es pot iniciar abans de l’11 de desembre de 2019, ha d'incloure un període de presentació de sol•licituds de 15 dies (com a mínim) i s’ha d’haver completat abans del 21 de febrer de 2020

Quart 

• Publicació del calendari: abans del 28 de febrer de 2020.

• El procés no es pot iniciar abans del 28 de febrer de 2020, ha d'incloure un període de presentació de sol•licituds de 15 dies (com a mínim) i s’ha d’haver completat abans del 17 d’abril de 2020

Més informació a la pàgina web de la Generalitat http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/esportius/

PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ

Preinscripció 

• Publicació de l'oferta inicial: 10 de maig de 2019

• Termini per presentar la sol•licitud: del 13 al 24 de maig de 2019

• Entrevistes d'orientació i valoració de l'adequació del programa a la situació, als interessos, motivació i aptituds de l'alumne així com a la seva manca d'experiència laboral: del 13 al 31 de maig de 2019, segons convocatòria individual feta pel centre.

• Publicació de les llistes de sol•licituds baremades: 3 de juny de 2019

• Sorteig del número de desempat: 5 de juny de 2019, a les 11 h al Departament d'Ensenyament (Serveis Centrals: Via Augusta, 202-226, Barcelona 08021).

• Termini de reclamació a les llistes de sol•licituds baremades: del 5 al 11 de juny de 2019

• Publicació de les llistes de sol•licituds baremades un cop resoltes les reclamacions: 13 de juny de 2019

• Publicació de l'oferta final: 5 de juliol de 2019

• Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 5 de juliol de 2019

Matrícula 

• Període de matrícula: del 2 al 9 de setembre de 2019

Més informació a la pàgina web de la Generalitat http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/pfi/ 

FORMACIÓ D’ADULTS

Preinscripció  

• Publicació de l'oferta d’ensenyaments: 22 de maig de 2019

• Publicació de l'oferta de places: 14 de juny de 2019

• Període preferent d'informació i orientació per als alumnes nous: durant el mes de juny de 2019

• Termini per presentar la sol•licitud: del 18 al 25 de juny de 2019

• Publicació (al centre) de la llista de sol•licituds amb la puntuació provisional: 1 de juliol de 2019 a partir de les 14h

• Sorteig: 2 de juliol de 2019 a les 11 h al Departament d'Ensenyament (Serveis Centrals: Via Augusta, 202, Barcelona)

• Termini per presentar una reclamació: del 1 al 5 de juliol de 2019

• Publicació (al centre) de la llista de sol•licituds amb la puntuació definitiva: 8 de juliol de 2019 a les 14h

• Publicació, per activitats, de les llistes d’admesos i exclosos i de la llista d’espera: 10 de juliol de 2019 

Matrícula 

• Matrícula dels alumnes admesos: del 2 al 9 de setembre de 2019

• Matrícula dels alumnes de la llista d'espera: a partir del 12 de setembre de 2019 

Els centres poden establir dates concretes de matrícula per als diferents ensenyaments que ofereixen (sempre dins el període general de matrícula establert) i que hauran de fer públiques en el centre abans de l'inici del període de presentació de sol•licituds. 

Més informació a la pàgina web de la Generalitat http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/adults/