L’objectiu dels cursos d’accés als cicles és facilitar l’entrada a la formació professional; la superació del curs específic d’accés als cicles de grau mitjà permet el pas directe a aquests estudis. La superació del curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior dona prioritat en els procediments d’admissió. No obstant, per accedir als ensenyaments d’arts plàstiques i disseny i als d’esports cal superar les proves específiques d’accés corresponents.

Els cursos de preparació formen per presentar-se a la part comuna, la part específica o a totes dues de les proves d’accés als cicles de grau mitjà o als de grau superior dels ensenyaments de formació professional, d’arts plàstiques i disseny, i els esportius.

CENTRES QUE OFEREIXEN CURSOS D’ACCÉS A CICLES

CENTRE

CURS

 

 

INSTITUT LES VINYES

http://www.ieslesvinyes.org/

Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior

CFA FONDO

http://www.cfa-fondo.cat/

Curs de preparació a les proves de grau mitjà

Curs de preparació a les proves de grau superior

CFA SINGUERLÍN

https://agora.xtec.cat/cfasinguerlin/

Curs de preparació a les proves de grau mitjà

Curs de preparació a les proves de grau superior