Informació sobre la reobertura de les Escoles Bressol Municipals fins al final de curs

FINALITZAT EL PERÍODE DE SOL·LICITUD

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet posa en marxa la reobertura de la Xarxa d’Escoles Bressol Municipals durant aquest curs 2019/20. Per tal de garantir un retorn a  les classes amb seguretat i amb les condicions materials i educatives adequades, estem treballant en tres línies: la de la salut, la pedagògica i la de procediments.

En la línia de treball sobre la salut, estem finalitzant un protocol local que ens permet definir a nivell local com actuar davant la situació sanitària que estem vivint. Es defineixen les recomanacions de salut davant del virus, l’estat de salut que han de tenir els infants per venir a l’escola, com protegir la salut dels infants i dels equips de treballs i com són els circuits i protocols de derivació en el cas de tenir un cas positiu de virus.

Pel que fa a la línia de treball pedagògica, els equips de les escoles bressol acompanyats d’experts/es en l’etapa 0-3 i de professionals de l’àmbit de la prevenció de la salut mental estan treballant en unes línies d’actuació educatives per abordar el retorn d’aquests infants després de mesos de confinament.Es tracta de definir com es farà l'adaptació, l'acompanyament emocional i com abordar des del punt educatiu l'estat actual dels infants.

Des del punt de vista dels procediments, cada escola està definint com seran els procediments bàsics que fins ara es feien a les escoles i que estan afectats per la situació sanitària que estem vivint.

Hi haurà modificacions en els sistemes d’entrades i sortides, en l’accés de les famílies a les escoles, en els procediments d’entrega i recollida del material dels infants… Cada escola tindrà la seva adaptació i les famílies les hauran de conèixer.

Tots aquests protocols i documents es podran consultar en breu en aquest apartat web i estaran a disposició de les famílies a través de les Escoles Bressol Municipals.

En la definició del protocols i recomanacions estan participant el equips de les Escoles Bressol Municipals, l’equip d’Educació de l'Ajuntament, l’equip de Salut Pública de l'Ajuntament a través dels departaments de Serveis de Promoció de la Salut i de Seguretat Alimentària, l’equip de Neteja d’Equipaments Municipals de l'Ajuntament, la xarxa d’ABS i representants de pediatria dels ABS de la ciutat, els Serveis Educatius de la Generalitat de Catalunya, a través de l’Equip d’Assessorament Pedagògic (EAP), el Servei d’Educació de la Diputació de Barcelona, el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) i el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP), els Serveis de Salut Laboral de les empreses gestores de les escoles bressol i expertes en l’etapa educativa 0-3 anys.

Calendari fins a final de curs

L’inici de la reobertura serà el dia 1 de juliol, amb tres dies previstos per a l’adaptació dels infants després de un llarg període sense venir a l’escola. (1, 2 i 3 de juliol). El calendari es mantindrà en les mateixes condicions que estava previst, amb la finalització de les classes el dia 24 de juliol.

Horari fins a finals de curs

L’horari de l’Escola Bressol serà de 9h a 12 hores o de 9h a 15 hores amb el servei de menjador.

Donat que les entrades i sortides es podran veure afectades en una franja horària donades les indicacions de seguretat i prevenció, aquests horaris es podran veure modificats amb previ avís a les famílies.

Criteris per a l'admissió d'infants

Respecte als criteris d'admissió:

1. Segons les indicacions del Departament d’Educació i de Salut de la Generalitat de Catalunya,els infants del grup d’edat de nadons (0-1) no podran assistir a les escoles bressol per risc immunològic en cas de contagi.

2. S’atendran les sol·licituds de retorn a l’escola de les famílies que al·leguin que tots elsmembres adults de la familia treballen presencialment i que no es poden fer càrrec dels infants.

3. Amb la mateixa prioritat s’atendran casos determinats d’urgència social i de vulnerabilitat que estiguin avalats pels serveis oportuns de l’Ajuntament o d’altres administracions.

4. Una vegada finalitzades i ateses aquestes sol·licituds, i en funció de l’ocupació i de les circumstàncies de cada centre educatiu, s’atendran les sol·licituds de les famílies en què només hi hagi una persona adulta a càrrec de l’infant en situació de teletreball. La resta de sol·licituds es valoraran cas a cas.

Com demanar el retorn a l'Escola Bressol

Per demanar el retorn del teu fill o filla a l’Escola Bressol caldrà omplir una declaració responsable que s’adreçarà a l’escola bressol. Aquesta declaració responsable recull la responsabilitat de la família respecte al que informa sobre la situació laboral i sobre l’estat de salut de l’infant.

El període per sol·licitar el retorn serà del 19 al 23 de juny i es farà mitjançant un formulari web. El formulari i el document de Declaració Responsable estaran disponibles a partir del proper divendres dia 19 de juny en aquest web municipal i a través de les escoles bressol.