Número de desempat

Al sorteig celebrat aquest dimecres 12 a les 12 del migdia al Servei d’Educació de l’Ajuntament, el número obtingut per determinar l’ordre de les sol·licituds en cas d’empat és el 530.

Preinscripció i matrícula 2019-2020

Escoles Bressol Municipals

El proper dilluns 13 de maig s’obre el període per sol·licitar plaça escolar per al curs escolar 2019-2020, en una de les vuit escoles bressol municipals i finalitzarà divendres 24 de maig, ambdós inclosos.

Abans de presentar la sol·licitud de preinscripció es recomana consultar el cercador d’EBM que està al web, així es sabrà quins són els centres més propers al domicili.

La sol·licitud de preinscripció s’ha d’omplir, preferentment, en l’escola bressol municipal que es demani en primera opció o en l’oficina municipal d’escolarització-OME (Rambla de Sant Sebastià, 98-100), en aquest últim cas, es recomana sol·licitar cita prèvia per a Educació, o bé trucant al 93 462 40 90.

Documentació a presentar:

 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen, si en disposa.
 • Original i  fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers  comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
 • En el cas que s’al·legui algun dels criteris caldrà presentar la documentació acreditativa

Calendari de preinscripció i matrícula per al curs escolar 2019-2020

 • 8 de maig: Publicació de l’oferta de places vacants
 • Del 13 al 24 de maig, ambdós inclosos: Període de presentació de sol•licituds i documentació, preferentment a l’EBM escollida en primera opció, o a l’Oficina Municipal d’Escolarització  - OME -
 • 4 de juny: Publicació de la llista de sol•licituds de preinscripció dins a l’EBM amb la puntuació provisional
 • Del 5 a l’11 de juny: Termini per presentar reclamacions a la  puntuació provisional (escoles bressol en primera opció)
 • 12 de juny a les 12h al Servei d’Educació de l’Ajuntament (Rbla. Sant Sebastià, 98-100): SORTEIG del número de desempat
 • 14 de juny: Publicació de l’oferta definitiva
 • 18 de juny: Publicació de la llista de sol•licituds de preinscripció a dins l’EBM amb la puntuació definitiva, dels infants  admesos i, si s’escau, de la llista d’espera
 • 19 i 20 de juny: Reajustament de la demanda a l’oferta (sol•licituds de preinscripcions dins el període de preinscripció que no han obtingut plaça i volen canviar la sol•licitud a escoles bressol amb places vacants i sense llista d’espera). OME
 • Del 21 al 28 de juny, ambdós inclosos: Període de matrícula per als alumnes preinscrits amb plaça a les escoles bressol municipals

Portada escoles bressol
Cliqueu per veure el pdf