Anunci

En el Butlletí Oficial de la Província (BOPB) del dia 28 de març d’enguany, està prevista la publicació de l’anunci de la convocatòria de l’activitat de casals infantils d’estiu per a 2019.

  • El període de presentació s’estableix en 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de convocatòria en el BOPB. Un cop finalitzat aquest període, no s’admetran sol·licituds.

La documentació relativa a aquesta convocatòria es troba aquí

Totes les entitats que es vulguin presentar, han de tramitar la sol·licitud a la OIAC, demanant  CITA PRÈVIA :

  • Telefònicament: de 9h a 14.30h en el 93 462 40 90
  • Via web: les 24h aquí

Bases

Consulteu aquí les bases reguladores de l'activitat de casals infantils estiu

Document de bases
Cliqueu per consultar les bases