Al mercat de l’electricitat i el gas hi participen dos tipus d’empreses, per un costat la distribuïdora i per l’altre la comercialitzadora, amb la que tenim el nostre contracte. Per entendre que fa cadascuna ens preguntarem:

Que és l’empresa distribuïdora?

És la companyia que s’encarrega de fer arribar l’energia a tots els punts de subministrament contractats. És la responsable de distribuir l’energia a través del cablejat o canalitzacions, i dels comptadors que mesuren el consum. La empresa distribuïdora és qui ha de respondre de la qualitat del subministrament.

L’empresa distribuïdora no la podem escollir. A Catalunya l’empresa distribuïdora d’electricitat és EDistribución Redes Digitales i la del gas Nedgia. El servei que presta aquesta empresa el paguem a través del que es denomina la tarifa d’accés i està inclòs a la factura.

Que és una comercialitzadora?

Són les companyies amb les quals contractem el servei les persones consumidores i a les que abonem l’import total del servei. Les comercialitzadores compren electricitat o el gas a l’empresa distribuïdora i la ofereixen a les persones usuàries amb diferents preus, tarifes i condicions.

Existeixen dos tipus de comercialitzadores:

- Comercialitzadora de referència: no poden oferir cap descompte ni promoció a les persones consumidores, són empreses designades per comercialitzar la tarifa regulada, la que es marca des del Govern.

- Comercialitzadores de mercat lliure: Compren l’energia a la distribuïdora a determinat preu en funció de la subhasta que es produeix entre els diferents actors del mercat, i la ofereixen a les persones consumidores al preu que considerin, podent aplicar les promocions o descomptes que considerin oportunes. En alguns casos aquests descomptes van vinculats a un període mínim de permanència.

A tenir en compte:

-        Cal que tinguem clar què i amb qui hem contractat per poder tenir el control sobre els nostres subministres.

-        Si no tenim copia del nostre contracte la podrem demanar per veure les condicions del mateix.

-        A l’hora de contractar o fer alguna modificació haurem d’intentar ajustar al màxim la tarifa al nostre tipus de consum.

-        Si contractem per telèfon, internet o a domicili tindrem 14 dies per exercir el dret a desistiment  del nostre contracte si hi ha alguna cosa que no ens convens.  ( enllaç punt 5).

-        No podem rebre ofertes, ja sigui a casa com per mitjans telemàtics, que nosaltres no haguem sol·licitat o autoritzat.

-        Si volem acceptar algun tipus d’oferta demanarem que ens facin arribar la informació per poder estudiar-la i estar segurs que és el que volem.

-        No hem de facilitar dades personals, bancaries ni de facturació a ningú que no tinguem clar qui és ni que ens està oferint.

-        Les factures que rebem facturen l’energia consumida però també una part fixa que paguem solament per tenir accés al servei i també altres conceptes, com els impostos o altres serveis que haguem pogut contractar.

-        Cal que prestem atenció a les lectures sobre les que es factura, si aquestes són reals i corresponen a la que s’indica al nostre comptador o estimades, ja que aquest fet podria provocar que no s’estigui facturant el consum que realment estem fent dels nostres subministraments.

-        Si volem reduir l’import de la nostra factura, haurem de revisar si tenim contractat algun servei extra (manteniments, assegurances, assessoria energètica, l’ús de aplicacions, o compres..),si és així ,valorar demanar la baixa dels mateixos,  revisant prèviament  si aquests  serveis tenen associada algun tipus de penalització .

-        A la factura ens hauran de facilitar un QR que ens dirigirà a un comparador oficial de la CNMC i ens pot servir per veure més opcions de contractació.

-        Hem de tenir en compte que s’utilitza les factures coma  mitjà de comunicació i ens trobarem que si l’empresa ens ha de fer arribar alguna informació, ens la podran afegir en la mateixa.

-        Per les persones que puguin estar vivint una situació de vulnerabilitat o de risc d’exclusió social, està disponible un descompte que s’anomena “bo social” i que podran demanar directament a la seva companyia comercialitzadora.