Els habitatge turístic, es poden llogar/ contractar   per a una estada de temporada, o  per  un període de temps continu igual o inferior a 31 dies i en condicions de immediata disponibilitat. Ha d'estar en perfecte estat d'higiene, moblats i contenir tots els estris necessaris per habitar-hi.

 

A tenir en compte:

Els allotjaments turístics han d’informar de:

-        El nom i el número d’inscripció al Registre de turisme de Catalunya.

-        La capacitat màxima de les seves unitats d'allotjament.

-        En cas que hi hagi condicions especials d'utilització o de gaudi de l'establiment, s’han d'informar adequadament:

-        L’admissió o no, d’animals domèstics (excepte els gossos pigall o d’assistència) que també haurà d’estar en un lloc visible a l’establiment.

-        Especificar l’edat límit dels menors en les condicions de contractació.

-        Ens han de facilitar com contactar amb l’atenció permanent de l’establiment, ja que, estan obligats a atendre presencialment o telemàticament als nostres requeriments com a clientela.    

-        Cal conservar tot tipus de documentació del procés de reserva i també la que ens puguin facilitar un cop a l’allotjament, ja que és la nostra garantia a l’hora de reclamar qualsevol problema que es pugui viure.

-        Un cop arribem a l’allotjament reservat, ens demanaran la documentació per registrar-nos i un cop ho hagin fet ens la tornaran al moment mentre ens donen tota la informació sobre l’estança.

-        En relació a la nostra reserva, ens informaran del que tenim contractat i si hi ha possibilitats d'accés a serveis addicionals, de com accedir-hi i a quin preu.

-        Ens hauran d’explicar les normes de l’allotjament, com per exemple les de convivència, i a quina hora i com haurem de fer el check out.

-        Qualsevol altra informació que proporcionin sobre els serveis, ubicació i distància als mitjans de transport o característiques dels establiments no pot induir a error o confusió.

-        Conserveu la publicitat, documents d'oferta, anuncis, així com les dades  d’ identificació de l'empresa i de la compra.

-        Abans de reservar fixeu-vos en la penalització que us demanaran si finalment no useu la reserva feta. Ha de ser una quantitat justificable i proporcionada.

-        Abans de reservar pregunteu qualsevol dubte que tingueu o el que no quedi clar i sobre serveis que pugueu necessitar .

-        Un cop acceptades les condicions us han de donar còpia del contracte.

-        El preu  que ens donin ha de el  total, ens han d’informar de tot el que s’inclou i tot el que es pot cobraria com  a despesa extra i per tant, és una despesa a la que podríem renunciar.

-        Haurem de fer fotografies  a l’entrada i sortida  del allotjament, per tenir constància  del estat en que el trobem i el deixem.