Què és un obsequi?

Un obsequi és una promoció que tracta d'un regal que ens fan per haver fet una compra i/o contractat un servei.

A tenir en compte:

-        Sempre haurà de ser gratuït i si ens l’han ofert ens l’hauran de lliurar.

-        En la publicitat ens hauran d’informar de les condicions i instruccions que hem de seguir per poder obtenir l’obsequi, les característiques de la promoció, i quines son les condicions i obligacions que comporta el lliurament.

-        El lliurament efectiu o la posada a disposició dels obsequis s'ha de fer en el termini d’ 1 mes des del moment en què la persona consumidora hagi complert tots els tràmits. Sinó és quan podrem reclamar-ne l’obtenció.

I que és un sorteig? I un concurs?

Si parlem d’un sorteig o concurs parlem que la tècnica de promoció és oferir la participació en un esdeveniment en que el resultat pot ser que siguem premiats o no.

A tenir en compte:

-        La diferencia principal és que en el sorteig serà l’atzar qui decidirà qui és premiat i en canvi, en el concurs, dependrà de l’habilitat o perícia de qui hi participi.

-        En la publicitat ens hauran d’informar de qui és l’organitzador, els requisits i limitacions per la nostra participació, com s’obté el premi i com es lliura aquest.

-        Pot comportar despeses per a la persona consumidora sempre que s’especifiqui amb anterioritat a la participació.

-        El lliurament efectiu o la posada a disposició del premi s’haurà de fer en el termini d’ 1 mes des que es coneix el guanyador del sorteig o concurs.