La garantia en els productes és la responsabilitat de les persones venedores davant els possibles defectes d’origen o fabricació, a la que també s’anomena manca de conformitat.

A tenir en compte:

-        El període de garantia actual (de del 01.01.2022) es de tres anys des del seu lliurament i amb anterioritat a aquesta data seria de 2 anys.

-        Existeix un termini de dos anys (compres i contractacions a partir del 01.01.2022) en el que els desperfectes sorgits dins del mateix, es presumeixen d’origen i per tant, s'entén que aquests no són culpa d'un mal ús per part de la persona consumidora.

-        En els productes de segona mà la garantia, s'entén sobre els defectes  que ja existien en el moment del lliurament,  es fixa en un període mínim d’un any, podent-se pactar un termini superior. 

-        Els animals vius han deixat de tenir garantia, ja que, ja no es consideren béns mobles i es regularan com essers amb capacitat de sentir,  amb un normativa específica.

-        Els serveis digitals i els continguts digitals tenen una garantia de dos anys des de la data de subministrament i en cas de manca de conformitat durant el primer any, s'entén que el defecte és d’origen i  no  d'un mal ús per part de la persona consumidora.  

-        A part de les garanties legals es poden contractar també garanties comercials que serien compromisos addicionals voluntaris assumits en el moment de la venta que solen ampliar la garantia legal (temporalment o materialment). 

-        Davant d’un defecte caldrà informar a la persona venedora el més aviat possible i de manera detallada per tal que aquesta li doni la solució que es consideri oportuna.

-        La garantia es cobreix amb la reparació o substitució del producte.

-        L’aplicació de la garantia no pot comportar cap mena de despesa a la persona consumidora i s’ha de fer en un termini raonable i sense provocar inconvenients significatius.

-        L’empresa venedora respon durant 1 any del mal funcionament d’un producte reparat o substituït en garantia, sempre que la causa de la manca de conformitat sigui la mateixa causa inicial.

-        Hi ha un termini de 10 anys des de que un producte deixa de fabricar-se en el que han d’existir peces de recanvi i un servei adequat per fer-ne el reemplaçament. Així es vol assegurar que la reparació sigui sempre la millor opció.