Tipus d´establiment

Horari de tancament

Dies ordinaris

Divendres, dissabtes, i vigília de festius

Espectacles públics: cinemes, teatres i similars, auditoris, musicals, culturals, circs.

01:30h

02:30h

Bars musicals, i Restaurants musicals.

02:30h

03:00h

Discoteques, sales de ball, sales de festa amb espectacles.

05:00h

06:00h

Sala de concerts, cafès teatre i cafès concert.

04:30h

05:00h

Restaurants, bars, restaurants bars, salons de banquets.

02:30h

03:00h

Establiments públics on s´exerceixen activitats de naturalesa sexual.

04:00h

05:00h

Bingos

04:00h

05:00h

Discoteques de joventut

22:00h

Sales de festes amb espectacle per a menors d´edat i concerts d´infància i joventut.

19:00h

Règim especial (Afterhours)

14:00h

Establiments de jocs

04:00h

 

Taules d’exterior

 

Taules d´exterior

De diumenge a dijous

Divendres, dissabte, i vigília de festius

De abril a octubre

24:00h

01:30h

De novembre a març

22:00h

24:00h

*Durant els mesos de juliol i agost, l’Ajuntament podrà, mitjançant resolució, acordar l’ampliació de l’horari de la següent forma: durant els dies de diumenge a dijous fins les 01:00 hores i els divendres, dissabte i vigília festiu fins les 02:00 hores.

 

Dies d’ampliació especial

 

Ampliació especial (vacances i determinades festivitats)

Tipus d´establiment

Dies ordinaris

Divendres, dissabtes, i vigília de festius

Bars musicals, i Restaurants musicals.

03:00h

03:30h

Discoteques, sales de ball, sales de festa amb espectacles.

05:45h

06:45h

Sala de concerts, cafès teatre i cafès concert.

05:00h

05:30h

Restaurants, bars, restaurants bars, salons de banquets.

03:00h

03:30h

Vacances i determinades festivitats

De dijous a dimarts de Carnestoltes.

De dijous a dilluns de Setmana Santa.

De l´1 de juny al 15 de setembre.

Festes locals o patronals de cada municipi. Per a Santa Coloma de Gramenet, el 24 de març i el 5 de setembre.

Del 21 de desembre al 6 de gener, llevat la nit de Cap d´any, i l´1 de gener i 25 de desembre d´obligat tancament.

Altres esdeveniments d´interès turístic, com fires, exposicions, etc.

Ampliació especial Nit de Cap d´Any

Espectacles públics: cinemes, teatres i similars, auditoris, musicals, culturals, circs.

03:30h

Bars musicals, i Restaurants musicals.

04:00h

Discoteques, sales de ball, sales de festa amb espectacles.

07:30h

Sala de concerts, cafès teatre i cafès concert.

06:00h

Restaurants, bars, restaurants bars, salons de banquets.

04:00h

 

Normativa

 ORDRE INT/358/2011, de 19 de desembrehttp://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6030/1214728.pdf, per la qual es regulen els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i de les activitats recreatives, i al seu Reglament