ATENCIÓ! Aquests ajuts ja s'han esgotat davant l'allau de peticions

Ajuts al comerç de la Generalitat-COVID 19

Ajut per reactivar el comerç de la Generalitat de Catalunya

Aquesta subvenció té com a objectiu reactivar el sector del comerç pels efectes causats per l’epidèmia del Covid i la declaració de l’estat d’alarma decretat pel RD 463/2020, de 14 de març.

A qui va adreçat l’ajut?

Aquest ajut va adreçat a empreses de comerç al detall i de serveis amb establiment a peu de carrer i parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

A més dels establiments de comerç al detall, inclou: tallers mecànics, serveis fotogràfics, copisteries i arts gràfiques, serveis de menjar preparat i càterings, perruqueries i salons d’estètica i bellesa, tintoreries i bugaderies, serveis de reparacions, bars i restaurants.

Quins requisits cal complir? 

  • Tenir, com a mínim, un establiment a Catalunya. 
  • La suspensió de l’activitat o bé el decrement de la facturació de, com a mínim, un 70% en els mesos de març i abril respecte l’any anterior. 
  • Adherir-se a les campanyes de reactivació del sector comercial del CCAM. 
  • Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social (si tens ajornaments, pròrrogues o similars, et caldrà aportar la documentació) 

Quina és la quantia de l’ajut? 

Fins al 100% de les accions subvencionables amb un màxim de 2.500 euros. 

Accions subvencionables són totes aquelles que pugui fer el comerç per recuperar- se i/o per incrementar la seva facturació (des del propi manteniment fins a accions d’estímul de la demanda, com ara promocions o similars) o per cercar nous canals de venda (comerç electrònic), entre d’altres. 

Quines són aquestes despeses subvencionables? 

Qualsevol despesa. 

Exemples de despeses subvencionables: 

  • Lloguers.
  • Compres de producte.
  • Inversions en transformació digital per fomentar la creació de sistemes on line i la seva logística (per exemple, la compra d’equipament informàtic). 

Excepcions: sous i salaris, subministres, amortitzacions i rentings, despeses de viatges (bitllets d’avió, hotels, dietes, etc.) o qualsevol altre despesa de caràcter intern, que no compti amb una factura emesa per un tercer.

 En quin període de temps s’han de haver fet o fer aquestes despeses? 

Des de l’1/01/2020 fins al 31/12/2020. 

Existeix alguna incompatibilitat d’aquest ajut? 

Aquest ajut és incompatible amb l’ajut de les línies 4, 5 o 6 de les bases. Et cal optar per una línia. Cas que enviïs dues sol·licituds, es tindrà en compte només la primera. 

És compatible amb altres ajuts i prestacions, sempre i quan no financiin la mateixa despesa. 

Com i quan he de fer la tramitació? 

A través d’internet i amb identificació electrònica i signatura electrònica. Pots fer servir l’IDCAT Mòbil, un sistema molt àgil per tramitar l’ajut. Revisa aquest manual. 

On puc trobar la sol·licitud?
La sol·licitud la podeu trobar en aquest link. No estarà disponible fins que comenci el període per tramitar: dijous dia 30 a les 0:00 hores.

Aquesta sol·licitud inclourà una declaració responsable de complir els requisits i també les dades bancàries per abonar l’ajut cas que tingueu una resolució favorable. 

Quan cobraré l’ajut? 

La subvenció es cobrarà un cop hagis presentat la justificació. 

Com es fa la justificació? 

Mitjançant un compte simplificat normalitzat que proporcionarà la Generalitat. Justificar implica tenir la factura de la despesa i el comprovant del pagament de la mateixa. Com a màxim tindràs 3 mesos a partir de la finalització del programa.