CAMPANYA D’AJUTS AL SECTOR DE L’OCI NOCTURN I A LA RESTAURACIÓ SENSE TERRASSA A LA VIA PÚBLICA

A qui va dirigit?

Podran demanar els ajuts les microempreses i persones autònomes de la ciutat que exerceixin activitats de restauració i/o d’oci nocturn: cafeteries, bars, restaurants, xocolateries, gelateries, orxateries, espectacles en sales i locals, discoteques, etc. Així mateix, també ho podran demanar aquells forns de pa o pastisseries amb zona de degustació declarada a la seva llicència d’obertura.

Quins són els requisits?

  • No disposar de llicència de terrassa a la via pública de la ciutat.
  • Alta d’activitat anterior a l’01/01/2020 que s’ha de mantenir de forma continuada fins al cobrament de l’ajut.
  • Data de llicència municipal (o de sol·licitud de la mateixa) anterior a la data de convocatòria dels ajuts.
  • No tenir deutes pendents amb les administracions públiques.

Quins són els ajuts?

  • Ajuts de fins a 1.500 € per a activitats de restauració i forns de pa o pastisseries amb degustació.
  • Ajuts de fins a 3.000 € per a activitats d’oci nocturn.

Quines són les despeses subvencionables?

Les següents despeses sempre que s’hagin meritat entre l’1/05/2021 i la data de la sol·licitud :

  • 50% de les quotes de cotització al Règim Especial de Treballadors/es Autònoms/es.
  • 50% de les despeses de Seguretat Social del socis/es cooperativistes en el cas que cotitzin pel règim general.
  • 50% de les despeses de lloguer del local on s’exerceixi l’activitat amb un màxim de 6 mesos.

*Compatible amb altres ajuts i subvencions sempre que no es superi el 100% de la despesa subvencionada.

On puc informar-me?

Departament de Comerç: 93 462 40 00 (ext. 3508) de 9 a 14 h / comercsc@gramenet.cat

Servei de Foment Empresarial de Grameimpuls: 93 466 52 24 / sfe@grameimpuls.cat

www.gramenet.cat

Podeu consultar a www.grameimpuls.cat les sessions informatives

On es tramita l’ajut econòmic?

Es pot a l’Oficina d’Informació a la Ciutadania (OIAC) amb cita prèvia (93 462 40 90).

Termini

Dos mesos a partir de la publicació de la convocatòria.

Cartell de la campanya