Cursos de català

Foto dels diferents cursos de català

Nivell inicial

Durada: 45 hores

Cursos adreçats a persones nouvingudes que no entenen el català i volen començar a entendre i parlar el català mínimament per actuar mínimament en situacions quotidianes.

Nivell bàsic

Cursos adreçats a no catalanoparlants que volen desenvolupar les habilitats de comprensió i producció orals. En acabar el nivell, l'alumne podrà resoldre en català les necessitats fonamentals de la vida quotidiana.

Aquest nivell està format per tres mòduls (B1, B2, B3). La durada de cada mòdul és de 45 hores.

Nivell elemental

Cursos adreçats a no catalanoparlants que volen consolidar i ampliar les habilitats orals (escoltar i parlar) i desenvolupar les escrites (llegir i escriure). En acabar el nivell, l'alumne podrà ampliar el seu camp d’acció en català a àmbits nous.

Aquest nivell està format per tres mòduls (E1, E2 i E3).La durada de cada mòdul és de 45 hores.

Nivell intermedi

Cursos adreçats a persones que dominen en gran part la llengua oral, i tenen per objectiu aprendre a expressar-se per escrit i oralment en varietat estàndard i en diferents registres, de manera prou precisa, fluida i correcta perquè pugui ser comprensible per al receptor.

Aquest nivell està format per tres mòduls (I1, I2 i I3) que es poden fer per mòduls de 45 hores, en modalitat presencial o semipresencial, o en un curs intensiu de 100 hores.

Nivell de suficiència

Cursos adreçats a assolir un bon domini de la llengua general i les competències comunicatives adequades per comunicar-se en varietat estàndard, oralment i per escrit, de manera flexible i eficaç en les situacions comunicatives de caràcter formal usuals de l’àmbit social.

Aquest nivell es pot realitzar en mòduls de 45 hores (S1, S2 i S3), en modalitat presencial o semipresencial, o en un curs intensiu de 100 hores.
 

Nivell superior

El curs de coneixements superiors (nivell D) s’adreça a persones que necessiten aprofundir en aspectes puntuals de la llengua catalana. Es treballen conceptes teòrics en un grau més alt que en els altres nivells, tot i que també es repassen continguts de domini pràctic de la llengua.

Aquest nivell es pot realitzar en un curs de 100 hores o en modalitat semipresencial.

Altres cursos

Coneix la nostra oferta de grups de conversa, sessions formatives, tallers i cursos per millorar el teu català. 

I molt més! Consulta aquí