Els i les agents pel civisme

En la promoció de la cultura cívica intervenen diferents figures o agents que, amb les seves funcions, estan a prop dels ciutadans i les ciutadanes de Santa Coloma de Gramenet:

  • Equip d'agents cívics
  • Equip de mediació
  • Equip de serenos i serenas
  • Policia Local
  • Xarxa Violeta
  • Xarxa de Valors
  • I els equips de Treball Social, Manteniment i Neteja, Medi Ambient, Infància i Joventut, Cultura, Comunicació, equipaments cívics, Salut Pública i Voluntariat.
foto agents cíviques
foto Equi de serenos
foto Policia Local
foto Servei de Neteja