Reglament de funcionament i ús dels equipaments cívics

El Reglament té com a finalitat regular el funcionament i l’ús dels equipaments cívics de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet: centres cívics, casals municipals i espais associatius per optimitzar-los.

El Reglament promociona i potencia la participació ciutadana com a element de cohesió social i amb la clara voluntat de fer créixer la vida associativa de la ciutat, com a mecanisme d’enfortiment de la societat civil organitzada.

En aquest Reglament podreu trobar:

-       Principals normes de funcionament, organització i utilització dels espais dels centres.

-       Drets i Deures dels de les entitats i ciutadans usuàries.

-       El regim d’infraccions i sancions.

Document
Cliqueu a l'imatge per accedir al Reglament en format PDF