Carta de serveis

Les cartes de serveis són una eina dirigida a la ciutadania. Recullen els diferents serveis públics que l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet posa a disposició dels seus habitants, així com els compromisos, els drets, els deures ciutadans i l’oferta pública que ofereixen.

La Xarxa  d’equipaments cívics  municipals  de Santa Coloma de Gramenet ofereix espais de convivència i de foment de la vida comunitària, fomenta la difusió de valors i  la convivència intercultural i afavoreix la participació ciutadana. 

Al següent fulletó pots trobar un resum de la carta de serveis del departament de Centres Cívics i Casals. fulletó

Per accedir a la carta de serveis completa, clica aquí.