Durant aquest mes de setembre, s’obriran els equipaments cívics de la nostra ciutat, seguint les recomanacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, segons la resolució SLT 2665/2021

L’obertura, tal i com es va aprovar al Ple de l’Ajuntament del 26 de Juliol de 2021, serà de forma progressiva, restringida i parcial:

  • Es poden utilitzar els despatxos per un màxim de dues persones, sempre que es pugui complir la distància de 1,5 metres.
  • Cessió d’espais per a un màxim 10 persones, sempre amb mascareta, distància de seguretat i gel hidroalcohòlic.
  • Ambdues situacions, sota sol·licitud de cita prèvia a www.gramenet.cat/accesentitats
  • L’horari d’apertura dels centres es de 16 a 21 hores

Per qualsevol dubte  l’equip tècnic està a la vostra disposició i que el podeu contactar sempre que us calgui:

 

Carmen Rodriguez

rodriguezgc@gramenet.cat

620 892 840

Gema Quero

querocg@gramenet.cat

690 666 944

Mila Ventura

venturammm@gramenet.cat

639 678 208

Sonia Toro

torops@gramenet.cat

649384 344

 

Agraïm la vostra comprensió i la vostra col·laboració.

 

L'ús dels diferents espais s'aniran  adaptant a la situació sanitària actual

 

 


Els centres cívics i casals  són espais de convivència i de foment de la vida comunitària, adscrits a l’Àrea de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Ofereixen a la ciutadania espais per poder-hi desenvolupar accions cíviques, socials, culturals, de lleure i d’altres. Afavoreixen la participació ciutadana i fomenten la difusió de valors i  la convivència intercultural, generacional i associativa.

Els centres cívics son equipaments socioculturals  de proximitat. Estan destinats al servei públic de persones i entitats, a la realització d’activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu i de lleure, i a promoure l’associacionisme i la participació ciutadana en general.

La gestió del centre cívic és municipal, independentment dels òrgans consultius o de coordinació que es puguin acordar en cada cas, i s’ha de regir segons el que es detalla en aquest Reglament.

Els casals municipals són equipaments cívics estretament lligats a l’entorn on se situan, seu d’un grup d’entitats molt arrelades al barri. Té com a finalitats dinamitzar el territori de referència, potenciar la relació entre les entitats i aprofitar la sinèrgia que es crea.

En determinats casos, la gestió dels casals es pot arribar a compartir entre l’Ajuntament i una o més entitats, mitjançant un conveni, a fi de promoure la relació entre les polítiques públiques i la iniciativa social.