La biblioteca com a centre d'autoaprenentatge i de formació ofereix fons especialitzat i espais adients per a la realització de cursos virtuals i presencials. Els cursos i tallers presencials estan programats per ajudar a la inserció laboral en temàtiques com informàtica i tècniques de recerca de feina . Es promou l'autoformació facilitant els materials i els espais per al seguiment de cursos en línia, s'organitzen trobades per la  pràctica d'idiomes i es programen seminaris i conferències de temàtiques diverses.

Recursos per biblioteques:

  • Biblioteca Central
  • Biblioteca Can Peixauet
  • Biblioteca Singuerlín - Salvador Cabré