24 de MAIG • 21h // 8

CORAL CANTIGA

MARS D’ACOLLIDA? DEL MEDITERRANI AL BÀLTIC

El repertori de música tradicional europea ens ofereix un ventall enorme d’estils i caracters diferents i, com és evident en el terreny de la música popular, d’estructures metriques i formes musicals molt diverses.

La Coral Cantiga ens propasa per aquest concert posar cara a cara dues regions europees molt llunyanes geograficament: el Mediterrani i el Baltic. Regions que tenen en comú dos mars que comparteixen els pa’isos que els envolten i que, per tant, apropen les cultures respectives.

No podem parlar ni d’estils ni de caracters comuns en cada area: pa’isos i cultures diverses ens ofereixen expressions populars molt etniques i propies de cada país. Pero aixo no treu que puguem percebre característiques comuns: un estil més líric, potser més poetic i delicat en la música del Baltic i en canvi més variada (Orient/Occident -per tant amb influencies culturals diverses- ) i amb més elements rítmics, sovint de tradició provinent de la dansa, en el cas de la Música de la Mediterrania.

Josep Prats • director