Imatge del programa

40 ANYS D'ESCOLA

El mes de novembre de 2020, l’Escola de Música Can Roig i Torres, que depèn del Patronat Municipal de la Música de Santa Coloma, compleix 40 anys de trajectòria, durant els que hi han estudiat més de 3.000 alumnes de la ciutat; més d’una setantena han continuat la seva activitat musical fora de l’escola, dels quals uns 45 s’hi dediquen professionalment, a la docència o a l’activitat concertística, o ambdues coses. Actualment, està integrada per 26 professors/es formats/des en diferents especialitats, i hi ha matriculats/des 415 alumnes.

El Pla d’Estudis abasta des de la sensibilització musical, a partir de tres anys, fins a estudis de nivell elemental, mitjà i ampliació, amb l’oportunitat també de preparar-se per les proves d’accés als estudis de Grau Superior de Música. D’altra banda, hi ha classes d’instruments, tallers d’adults, cant coral per a totes les edats, grups instrumentals i vocals i orquestres, música de cambra, tallers per a nadons, etc. Un ampli ventall adreçat a l’alumnat que vol gaudir de la música tant de manera amateur com més professionalitzada. Des del 2015, s’organitza el Stage d'Interpretació Musical Can Roig i Torres, una trobada única adreçada a alumnes de tot Catalunya, on es conviden professors/es de l'ESMUC, del Conservatori del Liceu i primeres figures del panorama musical concertístic.

Alumnes matriculats/des

Enguany el nombre d’alumnes matriculats/des és de 415, una xifra que ha patit una lleugera davallada (11,7%) respecte a anys anteriors a causa de la situació sanitària actual. En els darrers anys, la mitjana de persones matriculades se situava entorn dels 470 alumnes. Durant el curs 2020/21, el 77,83% tenen menys de 18 anys, la gran majoria fan classes de Llenguatge musical (320) i instrument musical (269), essent el piano el més escollit (90), seguit de la guitarra (45) i el violí (41). Més de la tercera part fa cant coral (145) i 153 alumnes formen part de grups instrumentals i orquestres. El gran nombre de formacions és un element destacat de l’escola, ja que permet a l’alumnat tocar en un grup des de ben aviat, i això els motiva i fidelitza.

Des del curs 2018-2019, l’Ajuntament atorga beques per fer front a les despeses d’escolaritat de l'alumnat empadronat a Santa Coloma. L’any passat es van rebre 24 sol·licituds i es van concedir 14 beques, amb un import total de 2.502,64 euros. Enguany, el nombre de sol·licituds s’ha duplicat, arribant a les 53, i justament pocs mesos abans les bases van ser modificades per ampliar els ajuts.

Alumnes que han continuat la seva activitat musical fora de l’escola:

PIANO:

Àlex Alguacil, concertista i professor de piano del Conservatori Superior del Liceu; Miguel Angel Vera pianista i professor de piano a Málaga; Meritxell Fernández, va ser professora a l’escola,  actualment és Musicoterapeuta; Juanjo Marín, va ser professor de l’Escola de Música, polifacètic (pianista, arranjador, director escènic, professor de teatre...) i actualment és el director de l’ Excèntrica; Marc Ferrando actualment Tècnic de so i Productor al Centre Molinet;  Francisco J. Hernando, va acabar la carrera superior i des de fa uns anys és professor de l'escola; Àngel Comellas,va acabar la carrera al Conservatori Professional de Badalona;  Nora Morales, membre d'un grup estable de música africana; Carlos Quesada, intèrpret en diversos grups musicals; Meritxell Pastor, va acabar la carrera de pedagogia a l’Esmuc; Brando Borrás, va acabar la carrera en l’especialitat de Jazz a l’ Esmuc, també és compositor; Abel Iglesias, va acabar la carrera superior de piano a Saragossa. Té un duo estable amb un violinista; Adrià Blanco, va acabar la carrera a l’ Esmuc, va fer el màster de piano contemporani a Manhattan, Bernat Sánchez i Isaac Rodríguez van acabar el superior al Liceu; Souhaila Mbarek, està acabant el superior.

VIOLÍ: 

Amanda Aguilera, magisteri musical; Jaume Ortega ; Judit Ortega, professora de violí a l’Escola Municipal de Música Benet Bails Sant Adrià de Besòs; Maria Montes, va acabar el superior a l’Esmuc, actualment porta el programa “Sons de l’Edat Mitjana“ a Catalunya Música; Antonio Méndez, va acabar el superior al Liceu, està a la Orquesta Filharmonica de Sonora, Mèxic;  Helena Muñoz,  va acabar el superior a l’Esmuc; Marta Saura, professora de violí a Mallorca; Aaron Fortuño, Mestre de educació primària amb l’especialitat de música; Meritxell Pastor, pianista i violinista, va fer Pedagogia a l’Esmuc, Post-grau d' Educació musical en Universitat de Girona; Júlia Alvaro, grau superior al Liceu, professora del projecte social  SANTA COLOMA SONA +; Andrea Talavero, grau superior al Liceu i ha estat professora del projecte social  SANTA COLOMA SONA +; Rebeca Gàmez,  Magisteri d'Educació Musical a l’ Universitat de Barcelona; Andrea Calatrava, Postgrau en Neuroeducació i Mestra de Música; Laura Pechobierto, magisteri musical; Estrella Martínez, Superior al Liceu.

VIOLA: 

Laura Erra, Superior al Liceu, col·laboradora de l'Orquestra del Gran teatre del Liceu i de l’OBC; Diana Franov, va acabar el superior a l’Esmuc, professora a l’Escola de les Arts d’Hospitalet; Albert Madero, Superior al Liceu, professor a l’escola Aula de So de  Sant Cugat del Vallés; Abel Sánchez, Superior Liceu.

VIOLONCEL:

Carles Muñoz,  va acabar el superior a l’ Esmuc; Gonçal Calvo Superior al Liceu; Glòria Expòsito, Superior al Liceu, Màster al Conservatori d’Utrecht; Anna Gómez, va acabar el superior a l’Esmuc, Academy of Music and Drama, University of Gothenburg, membre de la The World Orchestra; Laura Calvo està fent les proves pel superior a l'Esmuc i Liceu.

CONTRABAIX: 

Arnau Gironell, Està estudiant superior al Liceu; Paula Piñero estudiant de superior al Liceu.

GUITARRA:

Carles Guisado, va acabar el superior a l’Esmuc, concertista i professor al Conservatori de Zurich; Jorge Ferrer. va acabar el superior. Dedicació a la música; Giuliano Lema, està cursant la carrera i es vol dedicar a la música; Marc García, està cursant la carrera però va canviar a l’especialitat de cant; Benjamin Santos, va acabar a l’Esmuc i treballa a l’Aula de Música de Cervelló.

CLARINET: 

Juanjo Pardo, va acabar la carrera de clarinet, Hochschule für Musik Karlsruhe actualment és membre de L’Orquestra Simfònica de les Illes Balears; Eduard Adalid, va fer el superior a l’Esmuc.

ACORDIÓ: 

Blai Navarro: va acabar la carrera.  Màster a la Sibelius Academy de Helsinki Guanyador de diversos premis, Intèrpret i Professor de l'Esmuc; Carlos Busto:  Grau mitjà i magisteri, és professor de Primària en especialitat Música; Alba Cáliz: professora d’ Infantil i Primària en especialitat Música; Diego Lahuerta: va acabar la carrera. Professor d'Acordió a l'IMEB; Carolina Oliver, va acabar la carrera guanyadora de diversos premis. 

FLAUTA TRAVESSERA: 

Marta Redondo, va acabar la carrera superior de flauta travessera. Ha estat professora de l’Escola de Música, actualment és professora de l'Escola Municipal de Música de Castellbisbal i també és concertista; Carme Cama, Gemma Ramos també van acabar la carrera superior i es dediquen a la docència, Rubén  Nieto, actual director de l'Escola de Música de Sant Joan de Vilatorrada; Sara Hita i Alba Ribas són  flautistes i professores de música a primària. Irènia López estudiant de superior a l’Esmuc.

CANT:

Olga Aurín, directora d’Esparreguera; Montserrat Melero; cantant i pianista; Raquel Lucena, cantant i pianista, actualment membre del cor del Gran Teatre del Liceo; Patricia Rojas, cantant i pianista. Ha actuat a diversos teatres d'òpera i va guanyar un premi del teatre del Liceu; Victor Vela, Institut del Teatre; Cristina Segura, Superior Liceu, va continuar els estudis a Ginebra , actualment és professora al Conservatori del Liceu; Cristina Blanco, superior a l’Esmuc, professora de cant a l’Escola de Música de Sitges  i actriu; Estefania Carrillo,  superior de cant; Dani Casas, tenor que es dedica tant a l’ensenyament com a la interpretació; Adriana  Aranda, superior de Cant al Conservatori del Liceu, cantant i guitarrista;  Elionor Martínez , superior de Cant al Conservatori del Liceu; Marc García, cantant i guitarrista, està fent superior al Liceu.

Història i evolució del centre, creació de l'Auditori.

La primera llavor de l’escola es posava el novembre de 1980 a l’Escola Sagarra, a Can Roig i Torres, aleshores Escola Mare de Déu de Lourdes i local parroquial Foc Nou amb 169 alumnes matriculats, fins al 1985 i amb la coordinació de M. Rosa Vidal. Ja amb edifici propi,  situat al carrer Rafael Casanova nº 5, director, en Josep Lluís Guzmán, equip docent amb les degudes titulacions, i el pla d’estudis corresponent, l’Escola aspira a ser nomenada Conservatori Elemental de Música, per impartir estudis reglats i atorgar titulacions oficials de nivell elemental, segons la normativa vigent en aquell moment.

 Va ser definitiu per a la consecució d’aquest objectiu el nomenament de director de l’Escola del compositor i director d’orquestra Juan José Olivés Palenzuela. Sota el seu lideratge, s’estableixen les bases pedagògiques, metodològiques i curriculars del que serà la futura Escola de Música.

 És amb aquest projecte que el Curs 1986-87 l’escola es converteix per nomenament de la Generalitat en Conservatori Elemental, amb plena autonomia.

 El 1993, la LOGSE implanta una nova organització dels estudis musicals i a la manera dels països europeus, desapareix l’ensenyament reglat en el grau elemental per tal d’ampliar l’accés a la música a un més gran nombre de ciutadans, mentre que estructura de manera més completa i amb un nivell d’exigència molt elevat els Grau Mitjà i Superior.

 En aquest context legal, l’escola municipal deixa d’anomenar-se conservatori per convertir-se en Escola Municipal de Música Can Roig i Torres que, a l’empara del conveni marc signat entre l’Ajuntament de Santa Coloma i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat, i amb el guiatge de la professora i directora Montserrat Olivés, adequa l’estructura al nou model d’Escola de Música vigent en l’actualitat.

Amb la incorporació a la Regidoria de Cultura de Montserrat Olivés agafa el relleu en la direcció l’Àngel Puig fins al 2009. 

La construcció de l’Auditori Can Roig i Torres (2007), l’ampliació de noves aules, i l’adequació i remodelació dels espais, van constituir el marc ambiental idoni per a una formació musical de primer nivell, que han convertit el centre en un referent de qualitat humana, social i musical. 

 Del 2009 fins l’actualitat exerceix les tasques de direcció M. Teresa Folqué. El febrer del 2011 es presenta el Pla Director que servirà de full de ruta on es decideix que l’Escola de Música tindrà com a missió oferir ensenyament, pràctica i assessorament musical a totes aquelles persones i entitats que hi estiguin interessades, tot contribuint a la difusió, desenvolupament, cohesió social i millora de la qualitat de vida del municipi, mitjançant serveis de prestigi, propers, accessibles i atents a les necessitats i sensibilitats que hi conviuen.

 Al juny del 2017 es presenta un Pla nou fins al 2020, atesa la valoració que se n’ha fet del camí recorregut, a l’aprenentatge obtingut i a aquelles possibles necessitats que es plantegen des de l’Escola i des de la realitat social, educativa i cultural actual del municipi. Tot plegat ha permès validar i renovar el compromís amb algunes línies d'actuació que ja estaven obertes i  també re enfocar actuacions i incloure nous reptes amb l’objectiu que l’Escola Municipal de Música sigui un referent de qualitat humana, social i musical.

El 2013, l'escola va impulsar la creació de la Banda de Música, actualment entitat pròpia vinculada a l'escola que consta de 50 membres d’arreu de Catalunya.

A prop de la ciutadania

L’escola treballa per apropar-se a la ciutadania mitjançant diferents iniciatives, i amb l’objectiu de fer un treball en xarxa en els àmbits educatiu i social amb les diferents entitats i escoles de la ciutat. Alguns dels projectes més destacats són Santa Coloma Sona (9 anys en funcionament i pel que han passat 180 alumnes), i Santa Coloma Sona + (4 anys en funcionament), que pretenen apropar i sensibilitzar en la iniciació musical a nenes i nens que, en condicions normals, mai tindrien accés a aquesta formació. Altres iniciatives són Ara toca cantar (7 edicions), els concerts per l’Aula d’extensió universitària i per les Residències de la gent gran i el Musicalment, organitzat amb l’Ajuntament i l’associació AMMAME (Amics del malalt mental, 9 edicions).

Celebració del 40 aniversari

El centre està preparant un cicle de quaranta concerts, repartits en diferents espais de la ciutat: l’Auditori, el Teatre Sagarra, les quatre Biblioteques, Can Sisteré i Museu Torre Balldovina, entre d’altres. Gran part de les actuacions formaran part del programa de la 3a Mostra Music & Roig, que aquest any se celebrarà del 14 al 21 de juny i tindrà com a lema "40 anys, 40 concerts". Hi ha previst que hi participin solistes, tots els grups instrumentals i corals de l’Escola. Exalumnes que han iniciat carrera concertística seran els participants de la Temporada Gener-Juny 2021 de l'Auditori així com els concerts en ¾ dels professors del Cicle Can Roig i Torres en Concert. 

Tots aquests concerts podran variar en funció de l’evolució de la pandèmia de la Covid-19, i s’adaptarà a les mesures sanitàries establertes.