Les relacions de transferències

L’Arxiu Municipal conserva els Llibres de registre d´entrada general de relacions de transferència a l´Arxiu, de les diferents unitats administratives o departaments que, periòdicament, fan arribar documentació a l’Arxiu, un cop finalitzada la seva tramitació administrativa.

Les transferències es formalitzen mitjançant un formulari de transferència que els diferents departaments omplen, on porten a terme la descripció detallada del contingut de cadascuna de les unitats d’instal·lació que es transfereixen a l’Arxiu.

Aquests Llibres es troben a disposició dels diferents usuaris de l’Arxiu Municipal i poden ser consultats per tal de facilitar la localització d’aquella informació que pugui ser del seu interès.