Arxius de gestió

Constituïts per la documentació activa de la unitat administrativa que l’ha generada o rebuda. Es considera documentació activa la que la unitat utilitza habitualment per a la realització de les seves activitats.

La documentació ha de romandre en l’arxiu de gestió un màxim de cinc anys des de la seva generació o recepció, excepte en aquells supòsits que, passat aquest termini, encara sigui activa.

Arxiu central

Constituït per la documentació semi-activa que utilitza freqüentment el departament o ens que l’ha generada o rebuda.

La documentació ha de romandre en l’arxiu central administratiu, com a norma general, fins al quinzè any d’haver estat generada o rebuda pel departament o servei corresponent.

Arxiu intermedi

Constituït per la documentació semi-activa d’utilització molt esporàdica o infreqüent pel departament o sevei que l’ha generada o rebuda.

La permanència de la documentació a l’arxiu intermedi serà del setzè any fins al trentè.

Arxiu de Serveis Territorials

L’Arxiu de Serveis Territorials aplega tota la documentació en matèria d’urbanisme que l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet genera o reb en l’exercici de les funcions que li són pròpies.

Arxiu històric

L’Arxiu Històric està constituït per documentació inactiva, que és aquella que ha perdut la seva utilitat administrativa, però que conserva valor permanent (informatiu, històric, cultural).

L’Arxiu Històric de la Ciutat es troba ubicat al Museu de la Torre Balldovina.