Context i objectius del procés

El Reglament Municipal de Participació ciutadana i govern obert d’abril del 2015, preveu en el seu article 26.4 que cal realitzar obligatòriament un procés de participació “en tots aquells instruments de gestió de caràcter estratègic: plans i programes d’abast municipal”.
A més, el mateix Reglament Municipal, en el seu article 30, contempla que la ciutadania “pugui suggerir o valorar propostes concretes per fer o millorar una determinada actuació” o contribuir a “cercar idees creatives o innovadores respecte d’una determinada actuació municipal”.

El Pla d’Acció Municipal és, doncs, el pla més important del mandat i l’objectiu principal del procés participatiu ha de ser el de sotmetre’l a la participació ciutadana amb la finalitat de reajustar, adequar, ampliar o millorar totes aquelles accions ja validades per la ciutadania en el programa electoral majoritàriament votat a les eleccions municipals de juny del 2023.

El Pla, però, té un caràcter transversal que cal acabar de definir i coordinar amb altres instruments de gestió que ha posat en marxa l’Ajuntament, com ara l’Agenda Urbana de Santa Coloma de Gramenet. Per tant, els serveis municipals realitzen aquesta tasca de coordinació que, amb les diferents aportacions ciutadanes, donarà com a fruit un conjunt d’objectius i accions que conformaran el PAM 2023-2027.

A més del donar compliment al Reglament Municipal, altres objectius prioritaris del procés participatiu contemplen:

  • Continuar amb l’alineació de l’acció de l’Ajuntament amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible promulgats per les Nacions Unides, a través dels sis eixos prioritaris definits en el PAM anterior: Reducció de les Desigualtats, Igualtat de Gènere i LGTBI, Educació de Qualitat, Acció Climàtica, Ciutats i Comunitats Sostenibles i Aliances per assolir els Objectius. Dins d’aquestes grans àrees temàtiques, es distribueixen accions referides a la totalitat dels 17 objectius prescrits per l’ONU.
  • En referència a l’objectiu descrit anteriorment, cal també continuar donant a conèixer i implicant la població colomenca en la consecució dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible en el marc de l’Agenda 2030, des de la perspectiva local a l’àmbit global.
  • Reforçar el coneixement de la ciutadania en les competències municipals per tal d’aconseguir un major coneixement i una major implicació dels colomencs i colomenques en la vida de la ciutat. Aquest objectiu, de caire pedagògic, persegueix dotar d’instruments als i les participants en el procés per tal de poder exercir amb garanties els seus drets i deures pel que fa als temes de competència municipal, a la vegada que se’ls orienta i anima a implicar-se en polítiques que depenen d’altres institucions catalanes i estatals.
  • Fer del PAM el lloc de confluència de les diferents polítiques que té en marxa l’Ajuntament, en especial l’Agenda Urbana de Santa Coloma de Gramenet i d’altres estratègies de caràcter global de ciutat.