Governança del procés

El procés participatiu es convocarà mitjançant Decret d’Alcaldia i sota les condicions que contempla específicament l’article 28 del Reglament Municipal de Participació i Govern Obert.

Segons recomana el mateix Reglament en els articles 34 i 35, el procés es podrà dotar d’una Comissió de Seguiment. Les funcions de la Comissió de Seguiment són les de vetllar per la transparència i el correcte funcionament del procés, així com gestionar les possibles al·legacions presentades per les persones participants tal i com figura en l’article 34.2.

La proposta inicial de composició de la Comissió seria la següent:

 • Un/a representant de la Federació de Veïns i Veïnes
 • Un/a representant de la Coordinadora de Dones de Santa Coloma de Gramenet
 • Un/a representant d’una entitat de l’àmbit social
 • Un/a representant del Consell de Joves
 • Un/a representant de la gent gran
 • Un representant de l’àmbit mediambiental

I, per part de l’Ajuntament:

 • La tinenta d’alcaldessa de Participació Ciutadana
 • La Directora de Participació Ciutadana
 • La Comissionada per a Polítiques de Participació

Segons el Reglament de Participació Ciutadana cal tenir en compte que:

 • Els candidats/es a formar part de la Comissió de Seguiment en el cas de la participació organitzada seran designats per l’Alcaldessa o la persona en qui delegui.
 • El nombre de membres procedents de l’Ajuntament no pot ser superior a la meitat més u del total de membres de la Comissió.D’altra banda, cal vetllar per la diversitat i pluralitat en la composició de la Comissió, en especial pel que fa a la presència paritària entre representants d’ambdós sexes.

Durant el procés participatiu, la Comissió de Seguiment s’ocuparà de les tasques previstes en l’article 34 del Reglament i es reunirà, com a mínim, a l’inici i a la finalització del procés, de manera presencial o telemàtica.