El diari del PAM

Reducció de les desigualtats

El diari del PAM. 2020 - 2023. Procés participatiu. Març 2020

435 KB | 05.06.2020 16:20

Igualtat de gènere i ciutat plural

El diari del PAM. 2020 - 2023. Procés participatiu. Març 2020

337 KB | 03.03.2020 20:20

Educació de qualitat

El diari del PAM. 2020 - 2023. Procés participatiu. Març 2020

311 KB | 03.03.2020 20:20

Acció climàtica

El diari del PAM. 2020 - 2023. Procés participatiu. Març 2020

399 KB | 03.03.2020 20:20

Ciutats i comunitats sostenibles

El diari del PAM. 2020 - 2023. Procés participatiu. Març 2020

454 KB | 03.03.2020 20:20

Aliances per assolir els objectius

El diari del PAM. 2020 - 2023. Procés participatiu. Març 2020

311 KB | 29.05.2020 16:49