Calendari dels grups de treball

Si fos necessari es posarà un servei de traducció al llenguatge de signes dins de la sala de la reunió telemàtica.

1r SESSIÓ     09/06 dimarts 19h

 • Afers Socials 1: lluita contra la pobresa, lluita contra la pobresa energètica i habitatge, serveis assistencials a les famílies i infants en situació de risc. Vídeo d'introducció
 • ODS REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS:ODS Fi de la pobresa, ODS Fam 0,Etc.
 • Bàrbara FERRER, tinenta d’alcaldessa  de Drets Socials i Ciutat Educadora.
 • Toni Suárez, Tinent d'alcaldessa d'Habitatge i Energia.

Mira la sessió a YouTube

2r SESSIÓ     10/06 dimecres 19h

 • Cultura: dret a la cultura, equipaments culturals, patrimoni i memòria històrica.
 • ODS REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS: ODS Educació de qualitat, etc.
 • Petra JIMÉNEZ, tinenta d’alcaldessa de Cultura.

Mira la sessió a YouTube

3r SESSIÓ     12/06 divendres 19h

 • Afers socials 2: salut, gent gran, accessibilitat i polítiques per a les persones amb discapacitats. Vídeo d'introducció
 • ODS REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS: ODS Salut i Benestar, ODS Ciutats sostenibles, etc.
 • Bàrbara FERRER, tinenta d’alcaldessa  de Drets Socials i Ciutat Educadora.

Mira la sessió a YouTube

4t SESSIÓ     15/06 dilluns 19h

Mira la sessió a YouTube

5è SESSIÓ     16/06 dimarts 19h

Mira la sessió a YouTube

6è SESSIÓ     17/06 dimecres 19h

 • Ciutat plural: polítiques LGTBI
 • ODS IGUALTAT DE GÈNERE:ODS Reducció de les desigualtats, ODS Pau i Justícia, ODS Aliances, etc.
 • Petry Jiménez, Tinenta d'alcaldessa de Participació Ciutadana, Cultura i Esports.
 • Bárbara Ferrer, Tinenta d'alcaldessa de Drets Socials i Ciutat Educadora.

Mira la sessió a YouTube

7è SESSIÓ     18/06 dijous 19h

 • Educació, infància,  jovent i ciutat universitària.
 • ODS EDUCACIÓ DE QUALITAT: ODS Reducció de les desigualtats, ODS Aliances, etc.
 • Bàrbara FERRER, tinenta d’alcaldessa  de Drets Socials i Ciutat Educadora.
 • Blanca PADRÓS, tinenta d’alcaldessa d’Universitats. 
 • Mireia González, regidora d'Eduació, Infància i Joventut.

Mira la sessió a YouTube

8è SESSIÓ     19/06 divendres 19h

 • Acció climàtica: resilència, energia sostenible, eficiència energètica, espais verds i protecció animal. Missatge de Jordi Bodanova, coordinador dels serveis de promoció i conservació de l'espai públic de l'AMB.
 • ODS ACCIÓ CLIMÀTICA:ODS Ciutats i comunitats sostenibles, ODS Aliances,etc.
 • Esteve SERRANO, tinent d’alcaldessa de Serveis Territorials.
 • Ana Belén MORENO, tinenta d’alcaldessa d’espai públic i medi ambient
 • Antoni SUÁREZ, tinent d’alcaldessa d’Habitatge i Energia
 • Álvaro Rodilla, regidor de Medi Ambient i Protecció Animal.

Mira la sessió a YouTube

9è SESSIÓ     22/06 dilluns 19h

 • Urbanisme i habitatge: espai públic, neteja, política de residus, mobilitat i transport.
 • ODS CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES: ODS Acció climàtica, ODS Aliances, etc.
 • Esteve SERRANO, tinent d’alcaldessa de Serveis Territorials.
 • Ana Belén MORENO, tinenta d’alcaldessa d’espai públic i medi ambient.
 • Antoni SUÁREZ, tinent d’alcaldessa d’Habitatge i Energia

Mira la sessió a YouTube

10è SESSIÓ 25/06 dijous 19h.

 • Sectors econòmics: ocupació, Grameimpuls, emprenedoria, comerç i turisme.
 • ODS CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES: ODS Reducció de les desigualtats, ODS Aliances,Etc.
 • Esteve SERRANO, tinent d’alcaldessa de Serveis Territorials.
 • Blanca PADRÓS, tinenta d’alcaldessa de Treball.

Mira la sessió a YouTube

11è SESSIÓ 26/06 divendres 19h

 • Solidaritat i cooperació.
 • ODS REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS: ODS Aliances, ODS Pau, justícia i institucions sòlides, Etc.
 • Petra JIMÉNEZ, tinenta d’alcaldessa de Cultura.

Mira la sessió a YouTube

12è SESSIÓ 29/06 dilluns 19h

 • Seguretat integral: ciutat segura, civisme, convivència i desenvolupament comunitari.
 • ODS CIUTATS I COMUNITATS SOSTNIBLES: ODS Reducció de les desigualtats, ODS Aliances, Etc.
 • Núria PARLON, alcaldessa.
 • Lídia MONTERO, tinenta d’alcaldessa de Seguretat Ciutadana i Civisme.
 • Bàrbara FERRER, tinenta d'alcaldessa de Drets Socials i Ciutat Educadora.
 • Mª Dolores ANDRADES, regidora de Civisme.

Mira la sessió a YouTube

13è SESSIÓ 30/06 dimarts 19h

 • Millora institucional: participació, transparència i bon govern, atenció a la ciutadania, polítiques de proximitat i regidories de districte.
 • ODS INSTITUCIONS SOSTENIBLES: ODS Aliances, etc..
 • Petra JIMÉNEZ, tinenta d’alcaldessa de Participació Ciutadana.
 • Blanca PADRÓS, tinenta d’alcaldessa de Serveis Interns. 

Mira la sessió a YouTube


14è SESSIÓ 04/07 dissabte. Connexió a partir de les 10h.

FÒRUM  DEL PAM:

 • Presentació de les diferents ponències resum dels grups de treball.
 • Presentació de les dades de participació.
 • Debat.

Núria PARLON, Alcaldessa