Actors a qui s'adreça el procés participatiu

Segons la llei, tots els ciutadans i ciutadanes majors de 16 anys poden ser cridats a participar en els instruments de debat que l’Ajuntament posa a disposició de la ciutadania i que es descriuen, tant en el Reglament Municipal de Participació i Govern Obert, com a la Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no refrendàries i formes de participació ciutadana.

Tot i així, pel que fa a la participació individual, Santa Coloma sempre ha estat a l’escolta i ha valorat la participació dels i les més joves. En aquest sentit, es preveuran accions participatives destinades a infants i al jovent per tenir en compte les seves inquietuds i consideracions. Les dades recollides en aquest marc, s’analitzaran a banda per tenir una visió sectorialitzada sobre l’aportació d’aquests col·lectius.

Com és habitual i ja s’ha descrit anteriorment, el procés s’enfoca en dos vies d’acció participativa:

Participació organtizada

Els i les representants de les diferents entitats seran cridats a participar en els fòrums temàtics (grups de treball virtuals i fòrum virtual) que es desenvoluparan segons els sis eixos principals del PAM. Les entitats podran fer participar diversos/es representants segons els seus centres d’interès. En principi, s’espera que cada entitat col·labori en el fòrum de l’eix corresponent al seu àmbit de treball ciutadà, encara que disposaran de tot el calendari de reunions per participar allà on vulguin incidir des de la seva experiència. Els fòrums, en tant que reunions ciutadanes, seran oberts a tota la ciutadania.

Participació no organitzada

Els ciutadans i ciutadanes de Santa Coloma seran cridats a donar la seva opinió sobre les diferents accions del PAM a través d’una enquesta de priorització. L’enquesta es posarà a disposició de la ciutadania a través del web municipal (amb accés responsive des del mòbil i per sistema personalitzat de call center.