Pla d'Acció Municipal

2020-2023

El Pla d’Acció Municipal (PAM) és el conjunt d’accions que el Govern vol dur a terme durant el termini d’un mandat polític. L’Ajuntament organitza un procés participatiu, recull les opinions de la  ciutadania  i, un cop determinades quines són les accions del PAM que es consideren prioritàries, estableix el seu ordre d’execució.

En el menú de l’esquerre trobeu la informació més rellevant del PAM 2020-2023.

El PAM de la pandèmia es tanca amb un 97% final dels compromisos adquirits

Quan ens trobem en ple procés participatiu per a la configuració del nou PAM 2024-2027, els diferents serveis de l’Ajuntament han finalitzat les tasques d’anàlisi sobre el compliment real dels compromisos del PAM anterior. Les dades demostren que un 87% de les accions del PAM han estat implementades en la seva totalitat. Aquest 87% és el resultat de les accions acomplides i tancades (un 82%) a les quals cal sumar-hi aquelles accions en marxa que, tot i haver acomplit els resultats demanats per als quatre anys de mandat, tenen certa continuïtat en el temps i/o han de continuar durant el mandat actual (un 10%). Cal puntualitzar també que un 4% del total de les accions programades ha estat ajornat, bàsicament per la situació de pandèmia o per diverses causes de les quals es donarà compte pròximament en el web municipal de transparència i retiment de comptes https://infogovern.gramenet.cat/infogovern/es/. Per exemple, hi ha accions de Serveis Territorials que s’han hagut d’ajornar per circumstàncies com ara la pujada de preus de materials d’obra, que ha obligat a la revisió de contractes amb un reajustament de muntants, tal i com es va informar en les sessions plenàries.

Tot i això, el compliment d’aquestes accions ajornades quedarà cobert a través dels convenis i reajustaments de contractes esmentats i que ja s’estan duent a terme, amb la qual cosa les propostes del PAM del 2020-2023 quedaran garantides finalment en un 97% total.

Aquestes dades van una mica més enllà de les que es van publicar en el passat Fòrum del PAM (dades d’extrapolació a la fi de mandat) que preveien un 93% de compliment. Amb el 97% garantit,  la xifra d’accions que no podran ser dutes a terme i que, per tant, queden descartades s’eleva només a un 3% del total de les 302 accions programades per al mandat anterior.

Logo PAM 2020-2023

Un PAM basat en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

A través de l’Agenda 2030, les Nacions Unides van adoptar un total de 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible que els governs i les administracions de tots els àmbits estaven cridades a aplicar per assolir la sostenibilitat del Planeta i les persones que l’habiten.

L’Ajuntament de Santa Coloma, sensible a aquest propòsit, considera que l’àmbit local ofereix un entorn d’oportunitat per a l’assoliment dels ODS i, en aquest sentit, expressa el seu compromís de basar el seu full de ruta principal, el PAM, en aquets objectius.

Tenint en compte les idiosincràsies de la nostra ciutat, els 17 objectius de desenvolupament sostenible estaran presents en les polítiques del PAM a través de 6 eixos o objectius principals que englobaran tots els altres:

logo ODS Aliances
logo DOS Acció climatica
logo ODS medi ambient
logo ODS lluita contra la desigualtats
lodo ODS. Igualtat de gènere
lodo ODS educació