Passem comptes!

Grau d'acompliment

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL
PAM 2016-2019

23.92

2 La Ciutat per Viure i Conviure

  • Treballar la seguretat de forma transversal i amb implicació  del veïnat

 

INICI

FINAL

COST ESTIMAT

En aquelles activitats que per les seves característiques requereixin una atenció especial (afluència de públic, activitats amb cert risc) la Policia Local dóna suport amb dispositius especials

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Coordinació de Via Pública, Neteja, Civisme, Mobilitat i Seguretat Ciutadana

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Lidia Montero Cos

RESPONSABLE TÈCNIC

Roberto Jorge Sotos

GESTOR

Servei de Seguretat Ciutadana i Ordre Públic

ACCIONS INCLOSES

Dispositius específics de la Policia Local, i si s'escau amb el Cos de Mossos d'Esquadra, en aquelles activitats que requereixen d'una actuació especial.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Totes les accions detallades en aquesta fitxa es duen a terme de forma regular al llarg dels 4 anys del mandat. En aquest sentit el mètode de càlcul serà d'un 25% d'execució per cadascun dels 4 anys del mandat (2016-2019).

OBSERVACIONS

Recursos propis

La col·laboració amb la resta de cossos i forces de seguretat esdevé bàsica en el dia a dia de la Policia Local de Santa Coloma de Gramenet

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Coordinació de Via Pública, Neteja, Civisme, Mobilitat i Seguretat Ciutadana

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Lidia Montero Cos

RESPONSABLE TÈCNIC

Roberto Jorge Sotos

GESTOR

Servei de Seguretat Ciutadana i Ordre Públic

ACCIONS INCLOSES

Taules de coordinació amb Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, Cos Nacional de Policia i Xarxa de Seguretat RESCAT.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Totes les accions detallades en aquesta fitxa es duen a terme de forma regular al llarg dels 4 anys del mandat. En aquest sentit el mètode de càlcul serà d'un 25% d'execució per cadascun dels 4 anys del mandat (2016-2019).

OBSERVACIONS

Recursos propis

Crear consciència en el disseny urbà de la importància de tenir en compte la visió de la seguretat

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Coordinació de Via Pública, Neteja, Civisme, Mobilitat i Seguretat Ciutadana

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Lidia Montero Cos

RESPONSABLE TÈCNIC

Roberto Jorge Sotos

GESTOR

Servei de Seguretat Ciutadana i Ordre Públic

ACCIONS INCLOSES

Treball transversal amb l'àrea d'Urbanisme.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Totes les accions detallades en aquesta fitxa es duen a terme de forma regular al llarg dels 4 anys del mandat. En aquest sentit el mètode de càlcul serà d'un 25% d'execució per cadascun dels 4 anys del mandat (2016-2019).

OBSERVACIONS

-