Passem comptes!

Grau d'acompliment

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL
PAM 2016-2019

23.92

2 La Ciutat per Viure i Conviure

  • Modernitzar la Policia Local

 

INICI

FINAL

COST ESTIMAT

Posar a l'abast de la ciutadania una App de Seguretat ciutadana.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Coordinació de Via Pública, Neteja, Civisme, Mobilitat i Seguretat Ciutadana

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2018

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Lidia Montero Cos

RESPONSABLE TÈCNIC

Roberto Jorge Sotos

GESTOR

Servei de Seguretat Ciutadana i Ordre Públic

ACCIONS INCLOSES

1.- Contractació del servei. 2.- Configuració. 3.- 1a Fase implantació a agents. 4.- 2a Fase implantació a Ciutadania.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Directa

ESTAT

Execució

INDICADORS

Les tasques tenen un pes del 25% cadascuna. El grau de compliment es calcularà segons el grau d'assoliment d'aquestes.

OBSERVACIONS

Les fonts de finançament externes estimades fan referència al projecte EDUSI

Integració en el sistema informàtic SIPCAT del Sistema de Policia de Catalunya

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Coordinació de Via Pública, Neteja, Civisme, Mobilitat i Seguretat Ciutadana

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2018

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Lidia Montero Cos

RESPONSABLE TÈCNIC

Roberto Jorge Sotos

GESTOR

Servei de Seguretat Ciutadana i Ordre Públic

ACCIONS INCLOSES

La Policia Local de Santa Coloma de Gramenet esdevé prova pilot en la integració de les policies locals catalanes al sistema informàtic SIPCAT. Aquesta actuació ens permetrà integrar tots els arxius de la Policia i obtenir una millora tecnològica amb l'obJectiu de millorar l'eficàcia i l'eficiència.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Directa

ESTAT

Execució

INDICADORS

Número de fases o accions realitzades respecte del total previst. Any 2016 inici integració (33%), Any 2017 implantació de la integració (+33%). Any 2018 consolidació de la integració (+33%)

OBSERVACIONS

-

Es portaran a terme diferents accions per millorar el temps de resposta a les demandes ciutadanes a través del 092 així com també millorar el temps de resposta als requeriments escrits (via QUI, instància, pàgina de Facebook de Policia Local, etc)

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Coordinació de Via Pública, Neteja, Civisme, Mobilitat i Seguretat Ciutadana

ANY INICI PREVIST

2017

INICIAT L'ANY

-

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2017

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Lidia Montero Cos

RESPONSABLE TÈCNIC

Roberto Jorge Sotos

GESTOR

Servei de Seguretat Ciutadana i Ordre Públic

ACCIONS INCLOSES

Amb la posada en funcionament de la nova sala 092 de Policia Local, així com amb la integració al SIPCAT, es podrà obtenir el geoposicionament dels vehicles i dels agents a la via pública amb la finalitat de poder adreçar-se als més propers quan es produeixi una incidència. Pel que fa a les respostes escrites, es millorarà el circuit per ser més eficients.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

-

INDICADORS

Aquestes actuacions es portaran a terme al llarg de l'any 2017. Com que és una actuació temporal, l'indicador serà el percentatge transcorregut de l'any (1 mes = 8'33%)

OBSERVACIONS

-