Passem comptes!

Grau d'acompliment

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL
PAM 2016-2019

23.92

2 La Ciutat per Viure i Conviure

  • Mantenir i millorar els nivells de s. ciutadana i viària

 

INICI

FINAL

COST ESTIMAT

Instal·lar càmeres de videovigilància policial en alguns punts sensibles de la ciutat.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Coordinació de Via Pública, Neteja, Civisme, Mobilitat i Seguretat Ciutadana

ANY INICI PREVIST

2017

INICIAT L'ANY

-

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2018

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Lidia Montero Cos

RESPONSABLE TÈCNIC

Roberto Jorge Sotos

GESTOR

Servei de Seguretat Ciutadana i Ordre Públic

ACCIONS INCLOSES

1.- Projecte instal·lació. 2.- Petició autorització administrativa a la Direcció General d'Administració de Seguretat (Generalitat de Catalunya) 3.- Instal·lació i posada en marxa de les càmeres.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Per fases

ESTAT

-

INDICADORS

Número de fases realitzada respecte del total previst.

OBSERVACIONS

Cost de 4 càmeres. La instal·lació està condicionada a l'autorització de la Direcció General d'Administració de Seguretat.

Durant aquest mandat es continuarà amb la redacció de nous plans d'autoprotecció, l'actualització dels ja existents, i la redacció del DUPROCIM (Document Únic de Protecció Civil Municipal)

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Coordinació de Via Pública, Neteja, Civisme, Mobilitat i Seguretat Ciutadana

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Lidia Montero Cos

RESPONSABLE TÈCNIC

Roberto Jorge Sotos

GESTOR

Servei de Seguretat Ciutadana i Ordre Públic

ACCIONS INCLOSES

Es portaran a terme la redacció o revisió, per anys, del següent número deo plans: 2016- 9 plans; 2017: 7 plans; 2018: 4 plans; 2019: 3 plans. En total: 23 plans (nous o revisió dels existents)

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Directa

ESTAT

Execució

INDICADORS

El percentatge d'execució es calcula en base al total de plans revisats / redactats de nou respecte l'objectiu final, que és de 23.

OBSERVACIONS

-