Passem comptes!

Grau d'acompliment

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL
PAM 2016-2019

23.92

2 La Ciutat per Viure i Conviure

  • 2.4 Polítiques de mobilitat i accessibilitat

    23.18%

Executat
Pendent
Ajornat
Eliminat
  • Executat
  • Pendent
  • Ajornat
  • Eliminat