Passem comptes!

Grau d'acompliment

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL
PAM 2016-2019

23.92

1 La Ciutat de les Persones

  • Garantir la seguretat alimentària des del control i l'educació sanitària

 

INICI

FINAL

COST ESTIMAT

Compliment de les competències municipals en matèria de vigilància i control dels establiments comercials.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Luis Fuentes Muñoz

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Servei de salut pública i atenció als consumidors OMIC

ACCIONS INCLOSES

Accions de vigilància i control dels establiments comercials. Classificació dels establiments segons risc. Coordinació amb l'Agència Catalana de la Salut.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Número d'accions realitzades respecte del total previst

OBSERVACIONS

-

Programa complementari a les inspeccions en formació adreçada als i a les comerciants.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Luis Fuentes Muñoz

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Servei de salut pública i atenció als consumidors OMIC

ACCIONS INCLOSES

Projecte de col·laboració amb Grameimpuls i l'ACI

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Número d'accions realitzades sobre el total previst. A) Diagnosi per l'elaboració del projece (25%) B) Establiments acords de col·laboració (50%). C) Accions conjuntes (25%)

OBSERVACIONS

-