Passem comptes!

Grau d'acompliment

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL
PAM 2016-2019

23.92

1 La Ciutat de les Persones

  • Desenvolupar la salut i el benestar integral de les persones

 

INICI

FINAL

COST ESTIMAT

Planificació per la instal·lació en instal·lacions municipals.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Luis Fuentes Muñoz

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Servei de salut pública i atenció als consumidors OMIC

ACCIONS INCLOSES

Elaboració del pla d'aplicació progressiva. Recerca de recursos per la posta en marxa del pla.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Directa

ESTAT

Execució

INDICADORS

% De realització de l'estudi de costos dels aparells i del protocol per la instal·lació progressiva.

OBSERVACIONS

-

Difusió i accions de sensibilització adreçades a la ciutadania com a promoció de la salut.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Luis Fuentes Muñoz

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Servei de salut pública i atenció als consumidors OMIC

ACCIONS INCLOSES

Elaboració de campanyes periòdiques en coordinació amb la Generalitat de Catalunya. Programació de xerrades informatives adreçades a diferents col·lectius.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Número de campanyes realitzades i assistents respecte del total previst

OBSERVACIONS

-

Realització d'un pla de salut que s'ajusti a la realitat de la ciutat i doni resposta als ciutadans i ciutadanes.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2017

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Luis Fuentes Muñoz

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Servei de salut pública i atenció als consumidors OMIC

ACCIONS INCLOSES

Actualització del diagnòstic de salut. Elaboració informe de desigualtats en salut.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Directa

ESTAT

Execució

INDICADORS

Número d'acccions realitzades respecte de les previstes. A) Diagnostic elaborat (Si-50%) B)Informe elaborat i publicat (Si-50%)

OBSERVACIONS

Cada acció té un cost que pot variar cada any.

Inclusió en un únic programa les accions de suport a les entitats i famílies en l'àmbit de la salut mental.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Luis Fuentes Muñoz

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Servei de salut pública i atenció als consumidors OMIC

ACCIONS INCLOSES

Accions de coordinació amb els agents implicats en salut. Dinamització Taula de Salut Mental i Addiccions. Suport a les associacions del territori.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Directa

ESTAT

Execució

INDICADORS

Número de reunions i subvencions de suport respecte del total previst

OBSERVACIONS

-

Concreció d'un programa de salut dins l'àmbit territorial dels barris i que contempli les diferents especificitats del territori.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2017

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Luis Fuentes Muñoz

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Servei de salut pública i atenció als consumidors OMIC

ACCIONS INCLOSES

Treball comunitari en el projecte ICI. Creació grup de Treball Comunitari amb l'Institut Català de la Salut.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Número d'accions realitzades sobre el total previst. A) Coordinacions ICI (número accions realitzades) . B) Creació grup de treball (SI-50%)

OBSERVACIONS

Cada acció té un cost que pot variar cada any.