Passem comptes!

Grau d'acompliment

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL
PAM 2016-2019

23.92

1 La Ciutat de les Persones

  • Avançar a favor d´una ciutat solidària i de convivència

 

INICI

FINAL

COST ESTIMAT

Treballar la millora continuada de les relacions entre les persones i de les persones amb el seu entorn des d'una estratègia de proximitat.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Luis Fuentes Muñoz

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Servei de Convivència

ACCIONS INCLOSES

Programa de Gestió Positiva de conflictes: comunitats de veïns i veïnes i espai públic de proximitat Xarxa de transmissió de valors i missatges positius: dinamització i sensibilització Centre d'informació i assessorament a persones estrangeres (CIAPE)

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Es tracta de l'activitat regular del Servei que es desenvolupa manera repetitiva. Per tant es calcula en base al temps transcorregut des del nou mandat. Cada any de mandat correspon al 25% de l'acompliment de l'activitat del Servei

OBSERVACIONS

-

Treballar la millora continuada de les relacions entre les persones i de les persones amb el seu entorn des d'una estratègia de proximitat.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Luis Fuentes Muñoz

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Servei de Convivència

ACCIONS INCLOSES

Programa de Gestió Positiva de conflictes: comunitats de veïns i veïnes i espai públic de proximitat Xarxa de transmissió de valors i missatges positius: dinamització i sensibilització Centre d'informació i assessorament a persones estrangeres (CIAPE)

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Es tracta de l'activitat regular del Servei que es desenvolupa manera repetitiva. Per tant es calcula en base al temps transcorregut des del nou mandat. Cada any de mandat correspon al 25% de l'acompliment de l'activitat del Servei

OBSERVACIONS

-