Passem comptes!

Grau d'acompliment

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL
PAM 2016-2019

23.92

1 La Ciutat de les Persones

  • Treballar a favor de la igualtat d'oportunitats per a la infància i la joventut

 

INICI

FINAL

COST ESTIMAT

Consolidació de la Taula d'Infància com un espai de treball conjunt i reflexió als diferents professionals que treballen amb la Infància a la nostra ciutat.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Luis Fuentes Muñoz

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Servei d'atenció a la Infància i les famílies

ACCIONS INCLOSES

Elaboració de documents de referència per als professionals d'atenció a la infància en risc.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Reunions i documents realitzats respecte del total previst

OBSERVACIONS

-

Actualització del pla contra l'absentisme, amb especial atenció, a la secundària obligatòria.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2017

INICIAT L'ANY

-

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Luis Fuentes Muñoz

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Servei d'atenció a la Infància i les famílies

ACCIONS INCLOSES

Elaboració d'una diagnosi. Creació d'un grup de treball per l'elaboració del document. Redacció del document. Avaluació de la implementació.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Directa

ESTAT

-

INDICADORS

Número d'accions realitzades respecte de les previstes. A) Elaboració d'un diagnòstic. B) Redacció participada d'un protocol d'acció. C) Aplicació del protocol. D) Anàlisi dels resultats.

OBSERVACIONS

Cada acció té un cost que pot variar cada any.

Establiment d'uns fons d'ajuts econòmics per assegurar l'accés d'infants i joves a activitats de lleure educatiu, cultural i esportiu .

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Luis Fuentes Muñoz

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Servei d'atenció a la Infància i les famílies

ACCIONS INCLOSES

Redacció de les bases. Tramitació dels ajuts econòmics.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Número de beques concedides respecte del total previst

OBSERVACIONS

-

Línia d'ajuts econòmica que garanteix l'accés al servei de menjador escolar per part de les families.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Luis Fuentes Muñoz

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Servei d'atenció a la Infància i les famílies

ACCIONS INCLOSES

Redacció de les bases. Tramitació dels ajuts econòmics.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Número d'ajuts concedits respecte del total d'ajuts previstos

OBSERVACIONS

-

Creació d'un programa específic per als alumnes d'educació secundària obligatòria i garantir l'accés al menjador escolar.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2017

INICIAT L'ANY

-

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2018

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Luis Fuentes Muñoz

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Servei d'atenció a la Infància i les famílies

ACCIONS INCLOSES

Estudi de possibilitats de l'ampliació. Anàlisi diferents models d'altres ciutats. Recerca de col·laboració amb altres entitats. Coordinacions amb els instituts per iniciar el projecte.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Directa

ESTAT

-

INDICADORS

Número d'accions realitzades respecte de les previstes. A) Estudi de projectes d'ampliació. B) Recerca de col·laboració d'entitas i/o institucions. C) Inici prova pilot

OBSERVACIONS

-